Logo

Professorat no estable

Dr. Andreu Grau i Arau

Doctor en Filosofia (Universitat de Barcelona) i llicenciat en Estudis Eclesiàstics (Facultat de Teologia de Catalunya). Professor associat d’Història de la Filosofia Medieval a la Universitat de Barcelona. Secretari de la “Secció de Filosofia Medieval”, “Societat Catalana de Filosofia” (Institut d’Estudis Catalans) (2001-2005). Avaluador extern del Consejo Nacional de Investigación (Argentina) per a la Sección de filosofia medieval. Vocal de Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Universidad Complutense de Madrid (2005). Professor no estable a l'Institut Suerior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), imparteix les matèries: "Metafísica", "Metodologia i tècniques per l'elaboració de la tesina".