Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Descarrega't el tríptic en Estudis de Ciències Religioses

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’ofereix en el curs 2021-2022 Curs B

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Metodologia de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Personatges de l'Evangeli de Joan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Exegesi AT II: L’èxode, exegesi i hermenèutica 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro fields.tit_mesinfo
Hinduisme 5 1r Lic. Fabian E. López fields.tit_mesinfo
Literatura intertestamentària 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Les religions i els drets humans 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Seminari: Diàleg: principis i exercici 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Sànscrit I 5 1r Dra. Laia Villegas fields.tit_mesinfo
Hebreu I 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Llic. Joan Febrer fields.tit_mesinfo
Teologia Protestant dels segles XIX i XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Perspectives sobre l'Islam Plural 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Ezequiel Mir fields.tit_mesinfo
Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori fields.tit_mesinfo
Espiritualitat en els textos bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Recursos per a l'animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Fe i Ciència 5 2n Dr. Isaac Llopis i Fusté fields.tit_mesinfo

Iniciem l’ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l’ànim de poder implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Dialeg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2017-2018 es van oferir aquestes dues assignatures noves: Les religions i els drets humans i Història del text bíblic i crítica textual. El curs 2019-2020 es van oferir aquestes assignatures noves: L'espiritualitat en els textos Bíblics, Fe i Ciència i Recursos per a l'animació Bíblica.

 

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS

Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg

S’oferirà en el curs 2022-2023. Curs A

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Metodologia de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega fields.tit_mesinfo
Història de la missió apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Seminari I. Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Seminari: Instruments per al diàleg 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Revelació i Revelacions 5 1r Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Religions africanes tradicionals i afroamericanes 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo
Trets fonamentals de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà fields.tit_mesinfo
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez fields.tit_mesinfo
Daoisme, Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Espiritualitat, religió i postmodernitat 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Història del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Ecumenisme després del Vaticà II 5 2n Dr. Andrés Valencia fields.tit_mesinfo

Crèdits obligatoris: 100
Crèdits per a la tesina: 20
Metodologia i tècniques per a l'elaboració de la tesina: 5 ETCS
Crèdits per a la tesina: 15 ECTS

Total crèdits: 120 ECTS

Continuem amb l'ampliació de les assignatures de la llicenciatura virtual amb l'ànim d'implementar progressivament les dues especialitats de Teologia bíblica i de Dialeg interreligiós, ecumènic i cultural en aquesta modalitat. El curs 2016-2017 es van oferir aquestes dues assignatures noves: "Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc" i "Llengües Bíbliques". El curs 2018-2019 es va oferir aquesta assignatura nova: "Història de la missió apostòlica". I aquest curs 2020-2021 s’ofereix aquestes assignatures noves: Revelació i Revelacions e Història de l’Ecumenisme Recent

Els alumnes que desitgin fer alguna d'aquestes matèries podran comptabilitzar el seu creditatge per a l'obtenció de la Llicenciatura en Identitat cristiana i diàleg.