Logo

Formació permanent per als mestres i professorat de religió

 

 

L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

 

PRIMER TRIMESTRE (Matrícules tancades)

CURS: Com ens parla la Bíblia?

CURS: Dale la vuelta a la clase de religión desde las inteligencias múltiples

SEGON TRIMESTRE (Matrícules tancades)

CURS: Diversidad religiosa: propuestas de intervención educativa

CURS: L’avaluació competencial a la classe de religió: eines i estratègies 

 
 

TERCER TRIMESTRE (Matrícules obertes)

CURS: Celebrem (places disponibles)

Educar i acompanyar l’àmbit celebratiu a l’àrea de religió tenint en compte la pluralitat d’opcions en una societat laica.
Descobrirem que podem incorporar l’àmbit celebratiu transcendent en qualsevol tipus d’escola com una manera de mostrar la interioritat comunitàriament sent respectuosos amb totes les opcions i fugint de proselitismes. Entenem les celebracions religioses com a herència cultural que han ajudat a manifestar les preguntes de sentit de la humanitat.
 
 

 
 

OBJETIUS

 • Conèixer els aspectes principals antropològics de l’àmbit celebratiu i religiós.
 • Analitzar diferents formes de celebrar tenint en compte la diversitat cultural i religiosa del nostre món.
 • Valorar les aportacions que fan les celebracions en algunes de les intel·ligències múltiples.
 • Reflexionar sobre el simbòlic i com presentem aquest per poder ajudar a unificar grups-classe per a significar els moments cabdals de la vida.
 • Dissenyar propostes celebratives per a introduir el llegat de saviesa de les celebracions religioses a l’aula.
 • Compartir estratègies i propostes dels alumnes del curs per crear un banc de recursos.

CONTINGUTS

 • Antropologia de l’àmbit celebratiu i aspectes fondants de la vida humana.
 • El símbol i el ritus com a expressió d’allò sagrat.
 • Ritus de diferents confessions religioses.
 • Estructura i anàlisi de les celebracions religioses. Comparativa des del cristianisme a les altres celebracions religioses.
 • Secularitat del simbòlic a la societat del segle XXI i a les nostres aules. 
 • Acompanyar la intel·ligència intrapersonal i l’interpersonal en els nostres alumnes. 
 • Banc de símbols i recursos per a les celebracions a l’aula.
 • Experiències d’introducció de la celebració interior a l’aula.
 • Disseny d’una proposta celebrativa per l’aula.

DOCENT

 • Josep Ma Bové, mestre de primària al Col·legi Maristes La Immaculada. Col·laborador de l’ISCREB i altres institucions religioses per a l’actualització en la formació a l’àrea de religió.

CALENDARI

 • Del 18 d’abril al 6 de juny de 2020.

MATRÍCULA

 • Del 2 de setembre al 17 d’abril de 2020.

IDIOMA

 • Català.

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 
 
 

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es realitzen a: https://matricules.iscreb.org/ 

CERTIFICACIÓ

 • Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ

 • Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT

 • Formació on-line.

PREU

 • 40€ cadascun dels cursos.