Logo

Formació permanent per als mestres i professorat de religió

 

 

L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FEDAC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CURS: Com ens parla la Bíblia?

Quin paper ha de tenir la Bíblia a la classe de religió? Com l’hem de presentar? Des de quin enfocament? Quines capacitats i competències podem treballar? Com pot contribuir una lectura àmplia de la Bíblia a les capacitats i les competències?
Al llarg d’aquestes 30 hores que compartirem, intentarem centrar la nostra reflexió en com presentar la Bíblia als nostres alumnes d’Infantil i Primària; com ens parla i què ens aporta avui, en el segle XXI. Iniciarem aquest camí apassionant d’integrar la Bíblia i els nous llenguatges a la nostra classe d’ERE amb diferents textos que ens poden ajudar en aquesta reflexió conjunta, amb propostes d’activitats d’aula tenint present les noves metodologies.

OBJETIUS

 • Copsar la importància del treball sobre la Bíblia a l’ERE des de les capacitats i les competències.
 • Reflexionar sobre la contribució del treball sobre la Bíblia a les capacitats i a les competències.
 • Iniciar-se en les possibilitats pedagògiques i didàctiques del llenguatge bíblic.
 • Traslladar el relat bíblic als nostres dies, en situacions quotidianes a dins i fora de l’escola.
 • Dissenyar diferents activitats competencials tenint els relats bíblics com a punt de partida i arribada.

CONTINGUTS

 • La Bíblia i la classe d’ERE. El que diu el currículum. 
 • El llenguatge religiós i el llenguatge simbòlic.
 • Observació i contemplació d’entorns artístics relacionats amb la religió i amb la Bíblia: possibilitats de treball a classe.
 • La vigència del relat bíblic en els nostres dies en clau cultural i intercultural (tradició cultural i inserció crítica en la societat).
 • La incorporació de les noves metodologies al treball bíblic.
 • Eines i estratègies d’avaluació formativa aplicades al treball de la Bíblia.

DOCENT

 • Isabel Pérez i Santos. Mestra de primària, professora de la DECA a l’ISCREB.

CALENDARI

 • Del 14 d'octubre al 5 de desembre de 2019.

MATRÍCULA

 • Del 3 de setembre al 13 octubre de 2019.

IDIOMA

 • Català

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
 
 

CURS: Dale la vuelta a la clase de religión desde las inteligencias múltiples

El treball des de les Intel·ligències múltiples ofereix la possibilitat d'incorporar noves metodologies i desenvolupar diferents talents en els alumnes, atenent així la diversitat a les aules. 
 

OBJECTIUS

 • Conèixer els aspectes principals de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples. 
 • Analitzar i valorar el concepte d'intel·ligència espiritual i les seves implicacions. 
 • Reflexionar i debatre sobre les IM en l'àrea de religió. 
 • Conèixer i valorar les metodologies actives que ens ajudaran a desenvolupar les IM en la classe de religió. 
 • Adquirir recursos i eines innovadores per a dissenyar i desenvolupar activitats amb IM per a la classe de religió. 
 • Dissenyar paletes d'activitats amb Intel·ligències múltiples (IM) per a la classe de religió. 
 • Compartir eines i estratègies entre els alumnes del curs per a crear un banc de recursos. 

CONTINGUTS

 • Conceptualització de les 9 Intel·ligències Múltiples (IM). 
 • Recorregut històric per les IM: Gadner i altres autors.  La Intel·ligència espiritual . 
 • Les 9 Intel·ligències Múltiples i la seva aplicació a l'educació 
 • Currículum de Religió i IM . 
 • Test de IM a l'aula . 
 • Exemples d'experiències de treball amb IM en la classe de religió 
 • Metodologies actives i IM . 
 • Paletes d'Intel·ligències múltiples i la intel·ligència espiritual . 
 • Banc de recursos per a la classe de religió . 
 • Avaluació del treball a l'aula amb IM . 
 • Disseny d'un projecte de IM per a la classe de religió. 

DOCENT

 • Yolanda Otal, mestra de primària, professora de religió en secundària, en el col·legi Lestonnac. Professora en el ISCREB i en el ISCR de Martí Codolar, orientadora familiar en CREIX . 

CALENDARI

 • Del 5 octubre al 30 de novembre de 2019. 

MATRÍCULA

 • Del 3 al 30 de setembre de 2019.

IDIOMA

 • Castellà.

ORGANITZA 

 • Institut Superior de Ciències religioses. 
 • Asociación Maestros Religión Andalucía. 
 

SEGON TRIMESTRE

CURS: L’avaluació competencial a la classe de religió: eines i estratègies

 
El treball competencial que proposa el currículum actual ens comporta canvis en la forma d’aprendre, d’ensenyar i també d’avaluar. El curs d’avaluació competencial a la classe de religió vol ajudar als professors a fer una reflexió sobre l’avaluació,  com a eina qualificadora i formadora de l’alumnat, on aquest esdevé el protagonista del seu propi aprenentatge. Així mateix, pretén proposar eines i estratègies que ajudin a implementar l’avaluació formadora/competencial a la classe de religió a primària i a secundària. També es treballaran els aspectes relacionats amb el disseny de proves competencials.

OBJETIUS

 • Reflexionar sobre l'avaluació com a part central del disseny i programació de les activitats d'au-la.
 • Compartir el significat de l'avaluació per a l'aprenentatge.
 • Identificar els diferents tipus d’avaluació.
 • Identificar les característiques de les activitats d'avaluació que serveixen per valorar l'assoliment de les competències.
 • Conèixer eines i instruments d'avaluació per a la classe de religió. 
 • Dissenyar  diferents instruments per a una avaluació competencial a l’àrea de religió.

CONTINGUTS

 • L’avaluació en el marc del currículum competencial. 
 • L’avaluació reguladora i l’avaluació qualificadora des de la visió competencial.
 • Diferents tipus d’avaluació.
 • Criteris i indicadors d’avaluació per a l’àrea de religió.
 • Instruments d’avaluació per a l’àrea de religió.
 • Disseny i elaboració d’activitats d'avaluació competencials, per a l’àrea de religió.

DOCENTS

 • Yolanda Otal de la Torre, mestre d’educació primària, professora d’història de l’art i religió de secundària, al col·legi Lestonnac; professora de la DECA a l’ISCREB i l’ISCRDB; orientadora familiar en el centre CREIX de Barcelona.
 • Xavier Iglesia Edrosa, mestre d’educació primària a l’escola Mare de Déu de Lourdes de Mataró, Cap de Pastoral a la mateixa escola; professor de la DECA a l’ISCREB i estudiant a l’ISCREB.

CALENDARI

 • De l’1 de febrer al 31 de març de 2020.

MATRÍCULA

 • Del 3 de setembre de 2019, al 31 de gener de 2020.

IDIOMA

 • Català.

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 
 

CURS: Diversidad religiosa: propuestas de intervención educativa 

Coneixerem la diversitat religiosa per a tenir claus en la interpretació de conductes i posicionaments dels altres. Afavorim una tasca educativa que desactivi els prejudicis existents. 
 

OBJECTIUS 

 • Identificar i interpretar en el seu context les diverses formes de situar-se en l'existència derivades de les diverses creences i religions. 
 • Aplicar estratègies per a la desactivació de prejudicis i la incentivació de la comunicació amb les diverses creences i conviccions. 

CONTINGUTS 

 • Un primer contacte: Diversitat religiosa i societat / Normalització religiosa. Laïcisme, laïcisme i aconfesionalidad / Propostes de treball a l'aula. 
 • La religió en l'àmbit educatiu: La religió al nostre al voltant, a l'escola/ Legislació i acords de cooperació: religions monoteistes. minoritàries de notable arrelament/ Propostes de treball a l'aula. 
 • Introducció a les diverses tradicions religioses monoteistes respecte a la pràctica religiosa, àmbit celebratiu i relacional:  Judaisme, Islam, Cristianisme evangèlic i ortodox, Propostes de treball a l'aula. 
 • Instruments per al diàleg: La relació amb l'altre: el diàleg i l'escolta activa; El que ens aproxima i el que ens separa; I ara què? El desacord com a pont de relació; Propostes de treball a l'aula. 

DOCENT

 • Joan Hernández, professor del ISCREB, de la Facultat d'Humanitats de la UIC i de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). És director del Grup de treball Estable de les Religions (GTER). 

CALENDARI

 • De l'1 de febrer al 28 de març de 2020.

MATRÍCULA

 • Del 7 al 29 de enero de 2020.

IDIOMA 

 • Castellà.

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències religioses.
 • Asociación Maestros Religión Andalucía.
 
 
 

TERCER TRIMESTRE

CURS: Celebrem?... Com?... T’has begut l’enteniment? És possible!

Educar i acompanyar l’àmbit celebratiu a l’àrea de religió tenint en compte la pluralitat d’opcions en una societat laica.
Descobrirem que podem incorporar l’àmbit celebratiu transcendent en qualsevol tipus d’escola com una manera de mostrar la interioritat comunitàriament sent respectuosos amb totes les opcions i fugint de proselitismes. Entenem les celebracions religioses com a herència cultural que han ajudat a manifestar les preguntes de sentit de la humanitat.
 

OBJETIUS

 • Conèixer els aspectes principals antropològics de l’àmbit celebratiu i religiós.
 • Analitzar diferents formes de celebrar tenint en compte la diversitat cultural i religiosa del nostre món.
 • Valorar les aportacions que fan les celebracions en algunes de les intel·ligències múltiples.
 • Reflexionar sobre el simbòlic i com presentem aquest per poder ajudar a unificar grups-classe per a significar els moments cabdals de la vida.
 • Dissenyar propostes celebratives per a introduir el llegat de saviesa de les celebracions religioses a l’aula.
 • Compartir estratègies i propostes dels alumnes del curs per crear un banc de recursos.

CONTINGUTS

 • Antropologia de l’àmbit celebratiu i aspectes fondants de la vida humana.
 • El símbol i el ritus com a expressió d’allò sagrat.
 • Ritus de diferents confessions religioses.
 • Estructura i anàlisi de les celebracions religioses. Comparativa des del cristianisme a les altres celebracions religioses.
 • Secularitat del simbòlic a la societat del segle XXI i a les nostres aules. 
 • Acompanyar la intel·ligència intrapersonal i l’interpersonal en els nostres alumnes. 
 • Banc de símbols i recursos per a les celebracions a l’aula.
 • Experiències d’introducció de la celebració interior a l’aula.
 • Disseny d’una proposta celebrativa per l’aula.

DOCENT

 • Josep Ma Bové, mestre de primària al Col·legi Maristes La Immaculada. Col·laborador de l’ISCREB i altres institucions religioses per a l’actualització en la formació a l’àrea de religió.

CALENDARI

 • Del 18 d’abril al 6 de juny de 2020.

MATRÍCULA

 • Del 2 de setembre al 17 d’abril de 2020.

IDIOMA

 • Català.

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 
 
 

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es realitzen a: https://matricules.iscreb.org/ 

CERTIFICACIÓ

 • Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ

 • Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT

 • Formació on-line.

PREU

 • 40€ cadascun dels cursos.