Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia


 

DIPLOMA EN MITOLOGIA I SIMBOLOGIA 2020-21

2a edició

L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí... Així, conèixer i interpretar els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines necessàries per tal d’endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els símbols i els mites.

Descarrega't el tríptic

 

Descarrega't el tríptic

 Pla d'estudis

 

Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Història de la interpretació del mite 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Poètica de l’imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Dr. Jorge Rodríguez Ariza fields.tit_mesinfo

Aquest mòdul vol familiaritzar l’estudiant amb la història de la interpretació del mite, els conceptes bàsics de la filosofia i l’antropologia del símbol, i conèixer els principals mètodes d’anàlisi.

Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Mitologia judeocristiana 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Pilar Casals i Miret fields.tit_mesinfo
Simbologia i religions 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Mitologia clàssica 3 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Sergi Grau , Llic. Leire Sales i Salvatierra fields.tit_mesinfo

Aquest segon mòdul aspira a donar una panoràmica general als grans relats mitològics i religiosos que han influït en l’imaginari col·lectiu de la nostra cultura i societat, dels quals el nostre pensament i la nostra percepció de la realitat en són hereus.

Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Simbologia i mística 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Xavier Melloni i Ribas , Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Simbologia i literatura 2 2n semestre (abril.-juny) Llic. Oriol Izquierdo i Llopis fields.tit_mesinfo
Simbologia en l’esfera social, política, econòmica 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Josep Rom , Dr. Albert Moya i Ruiz fields.tit_mesinfo
Simbologia i Psicologia 1 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Pedro Yscadar i Rojas , Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Simbologia i art 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Jaume Aymar , Dr. Jesús Oliver-Bonjoch i Oliver fields.tit_mesinfo

 El tercer mòdul vol aportar a l’estudiant una aproximació pràctica de l’anàlisi del símbol, utilitzant els instruments i mètodes apresos, per tal de poder analitzar la càrrega simbòlica i mítica de productes culturals contemporanis.

Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Rutes simbòliques 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Jorge Rodríguez Ariza fields.tit_mesinfo
Treball de fi de Diploma 4 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo

Coordinadors acadèmics: Antoni Pou i Núria Caum 

Destinataris

 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
 • Psicòlegs interessats en la psicologia simbòlica i arquetipal.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

Objectius

 • Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental.
 • Comparar els mites de diverses religions i civilitzacions.
 • Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives.
 • Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis.
 • Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.

Professorat 

 • Dr. Jorge R. Ariza
 • Dr. Jaume Aymar
 • Dra. Rosa Boixareu
 • Llic. Pilar Casals
 • Dr. Jordi Corominas
 • Dr. Sergi Grau
 • Llic. Oriol Izquierdo
 • Dr. Xavier Marín
 • Dr. Xavier Melloni
 • Dr. Albert Moya
 • Dr. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Dr. Antoni Pou
 • Dr. Josep Rom
 • Llic. Leire Sales
 • Dr. Pedro Yscadar

Metodologia i avaluació

El programa es desenvoluparà a través de sessions presencials i del treball realitzat mitjançant de la plataforma d’aprenentatge on-line de l’ISCREB.

L’avaluació serà continuada i comptarà amb una diversitat d’estratègies d’avaluació que s’especificaran en cada matèria en funció de la seva especificitat. Cada mòdul comptarà amb sessions presencials conduïdes pel professorat que emmarcaran el contingut que després es treballarà mitjançant la plataforma on-line emprant diverses estratègies d’avaluació. En concret, l’avaluació continuada de cada mòdul teòric es contempla amb aquestes proporcions:

 • Exercicis de comprensió i d’aplicació: 50%
 • Participació en el fòrum de diàleg: 20%
 • Elaboració d’una síntesi final: 30%

El segon mòdul comptarà amb la realització d’unes pràctiques que consistiran en visites a la Sagrada Família i a Montserrat a fi i de poder aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura i que constitueixen el treball de síntesi final d’aquest mòdul.

El Diploma compta amb un treball de fi d’estudis mitjançant el qual l’alumnat mostra una aptitud real per a la recerca científica amb l’assumpció d’una metodologia rigorosa, una expressió lingüística precisa i l’haver assolit un coneixement aprofundit del tema tractat.

Per tal d’assolir el títol del Diploma i la qualificació final, cal que tots els mòduls estiguin aprovats. La nota final serà la mitjana proporcional de les qualificacions dels 4 mòduls, els tres mòduls teòrics (25 ECTS) i la del mòdul del Treball de fi de Diploma (5 ECTS).

Requisits d’accés

Es podrà accedir al Diploma d’especialista en simbolisme i mitologia amb el Grau en Humanitats, Grau en Ciències Religioses, així com tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

Preu del Curs

Preu del Diploma: 1350€ (45€ per ECTS)

Assignatures soltes: 50€ per ECTS

Si et matricules de tot el diploma abans de l'1 de juliol: 1.200€ (40€ per ECTS)

Beques i ajuts

Ajut de l’Institut: Aquest ajut el poden demanar els alumnes que ho necessitin i que no puguin optar a la beca estatal. L’han de demanar durant el període de matrícula. Per a sol·licitar aquest ajut cal que l’alumne ompli el document o bé passi per la secretaria a recollir-lo . Per a demanar més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’ISCREB.

Calendari acadèmic

Inici de curs: 3/10/2020

Final de curs: 18/06/2021

Matrícula

Inici del període de matriculació: 18/05/2020

Final del període de matriculació: 28/09/2020

Descarrega't el tríptic