Logo

Cursos Bàsics

 

Curs Bàsic de Bíblia

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Jaume Balateu i González , Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Jaume Angelats i Morató fields.tit_mesinfo
Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo

Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura. 

Total: 36 ECTS

 

Curs Bàsic del Fet Religiós

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Introducció a les ciències religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó fields.tit_mesinfo
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala fields.tit_mesinfo
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo

En el nostre context s’està desvetllant un interès creixent per la recerca espiritual i religiosa. Ens calen referents per poder interpretar aquestes recerques dels postres contemporanis. Aquest curs ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinària, comptant amb les aportacions de les diferents ciències de la religió.

Total: 26 ECTS