Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Descarrega't el tríptic en Estudis de Ciències Religioses

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009.

Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

Primer curs: Temes introductoris (virtual)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Metodologia Teològica 2 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Història de la Filosofia I 4 1r Llic. Daniel Salgueiro fields.tit_mesinfo
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó fields.tit_mesinfo
Grec I 4 1r Dr. Ramon Torné i Teixidó fields.tit_mesinfo
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Moral Fonamental 4 2n Llic. Lluís Sallán i Abizanda , Dr. Jesús Manuel Herreros i Recio fields.tit_mesinfo
Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Teologia Fonamental 6 2n Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre , Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala fields.tit_mesinfo
Metafísica 4 2n Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo

 Total 60 ECTS

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Cristologia 6 1r Llic. Isabel Giménez Beút fields.tit_mesinfo
Mariologia 2 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Moral de la Vida (Bioètica) 4 1r Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Seminari: Una mirada al món de la globalització * 4 1r Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Antropologia Teològica 6 2n Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Escatologia 4 2n Llic. Núria Caum i Aregay , Dr. Bonifacio Fernández i García fields.tit_mesinfo
Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons fields.tit_mesinfo
Patrologia 4 2n Llic. Josep Sastre i Portella fields.tit_mesinfo
Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Jaume Angelats i Morató , Dr. Emeterio Chaparro i Lillo fields.tit_mesinfo
Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Grec II * 4 2n Dr. Ramon Torné i Teixidó fields.tit_mesinfo

* ECTS optatius: 4

 Total 60 ECTS

Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual)

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso fields.tit_mesinfo
Història de l’Església I (antiga i medieval) 4 1r Dra. Núria Montserrat Farré i Barril fields.tit_mesinfo
Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Andrés Valencia fields.tit_mesinfo
Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Teologia Pastoral 4 1r Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Sagraments 6 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Litúrgia 2 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Teologia Espiritual 4 2n Llic. Jòrdan Faugier i Botifoll fields.tit_mesinfo
Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Història de l’Església II (moderna i contemporània) 4 2n Llic. César Murillo i Rademacher fields.tit_mesinfo
Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo

ECTS obligatoris: 176

* ECTS optatius: 4

Total ECTS: 180

 Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne