Logo

Professorat estable

Dr. Josep Otón i Catalán

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Està especialitzat en el pensament de la filòsofa francesa Simone Weil. És catedràtic d’ensenyament secundari. Professor de l’ISCREB des de l’any 2002. Ha impartit les següents assignatures: Història de l’espiritualitat, Bíblia i interioritat, Història de l’Església I i II, i Noves religiositats.
Ha publicat Vigías del abismo. Experiencia mística y pensamiento contemporáneo; La interioridad: un paradigma emergenteSimone Weil: el silenci de DéuHistòries i personatges. Un recorregut per la BíbliaSimone Weil: experiència i compromísHistòries i personatges. Un recorregut per la BíbliaEl reencantament postmodern.
Ha obtingut els premis Serrat i Moret, Joan Profitós, Càtedra Victoriano Muñoz (UPC), Assaig bíblic i Joan Maragall.