Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Llicenciatura en Ciències religioses

La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

Crèdits comuns: 20
Crèdits d’Especialitat: 80
Crèdits de tesina: 20

   Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
   Crèdits per a la tesina: 15

Total crèdits: 120 ECTS

Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

*Aquests estudis tenen el reconeixement civil de Màster acreditant 60 ECTS de la Llicenciatura i computant, d’aquesta manera, un total de 300 ECTS d'estudis en Ciències Religioses segons les disposicions del Reial Decret 1619/2011

Es podran cursar les especialitats de Teologia Bíblica i Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs B.

Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 

B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofereix en el curs 2019-20. Curs B

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán fields.tit_mesinfo
Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Hebreu I* 5 Anual fields.tit_mesinfo

* Es recomana cursar l’assignatura els fonaments de l'Islam prèviament a la de Perspectives sobre l'Islam Plural.
* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

Hebreu I* Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimecres 17:30-18:20 hores (18 set.- 3 juny)
Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2020-2021. Curs C

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
El Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella fields.tit_mesinfo
Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero fields.tit_mesinfo
Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis fields.tit_mesinfo
Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López fields.tit_mesinfo
Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas fields.tit_mesinfo

A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2021-22. Curs A

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret fields.tit_mesinfo
Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó fields.tit_mesinfo
Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla fields.tit_mesinfo
Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas fields.tit_mesinfo
Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo

* Aquestes assignatures s'ofeireixen també en la modalitat virtual
1 Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofereix en el curs 2019-2020 Curs B

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Recursos per a l’animació Bíblica 5 1r Llic. Eloi Aran i Sala fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Hebreu I ** 5 Anual fields.tit_mesinfo

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** *Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofererirà en el curs 2020-2021 Curs C

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls fields.tit_mesinfo
Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Exegesi AT II: Història dels Orígens 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo

A.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2021-2022 Curs A

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment