Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Descarrega't el tríptic en Estudis de Ciències Religioses

Llicenciatura en Ciències religioses

La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

Crèdits comuns: 20
Crèdits d’Especialitat: 80
Crèdits de tesina: 20

   Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
   Crèdits per a la tesina: 15

Total crèdits: 120 ECTS

Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

*Aquests estudis tenen el reconeixement civil de Màster acreditant 60 ECTS de la Llicenciatura i computant, d’aquesta manera, un total de 300 ECTS d'estudis en Ciències Religioses segons les disposicions del Reial Decret 1619/2011

Es podran cursar les especialitats de Teologia Bíblica i Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs B.

Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 

A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’ofereix en el curs 2021-2022. Curs A

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret fields.tit_mesinfo
Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó fields.tit_mesinfo
Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado fields.tit_mesinfo
Els Fonaments de l’Islam 5 1r Llic. Theo Loinaz fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Ramon M. Nogués i Carulla , Llic. Miquel Calsina i Buscà fields.tit_mesinfo
Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo

* Aquestes assignatures s'ofeireixen també en la modalitat virtual
1 Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2022-23. Curs B

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán fields.tit_mesinfo
Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Hebreu I* 5 Anual fields.tit_mesinfo

* Es recomana cursar l’assignatura els fonaments de l'Islam prèviament a la de Perspectives sobre l'Islam Plural.
* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

Hebreu I* Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimecres 17:30-18:20 hores (18 set.- 3 juny)
Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural

S’oferirà en el curs 2023-2024. Curs C

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
El Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella fields.tit_mesinfo
Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero fields.tit_mesinfo
Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis fields.tit_mesinfo
Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López fields.tit_mesinfo
Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas fields.tit_mesinfo

A.Especialitat en Teologia Bíblica

S’ofereix en el curs 2021-2022 Curs A

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Recursos per a l’animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla fields.tit_mesinfo

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

B.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2022-23. Curs B

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Hebreu I ** 5 Anual fields.tit_mesinfo

 * Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** *Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

C.Especialitat en Teologia Bíblica

S’oferirà en el curs 2023-2024 Curs C

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 1r Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls fields.tit_mesinfo
Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Diego Sola i Garcia fields.tit_mesinfo
Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana fields.tit_mesinfo
Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo