Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Antropologia teologica

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 2on | fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 6 | fields.tag_hores_setmanals: 3
  • fields.tag_area: Filosofia-Teologia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Josep M. Yglesias i Cornet |

fields.tag_justificacio

Aquest tractat és un dels pilars de la teologia sistemàtica. L’Antropologia Teològica pretén oferir una comprensió de l’ésser humà des de la Revelació: parla de l’Home des de Déu, i parla també a l’Home i li diu que està destinat i que ha d’estar preparat per a viure cara a cara amb l’opacitat i el misteri. El tema central és el de la “creaturitat” (que l’Home comparteix amb el món), oberta a “l’ordre sobrenatural” i acomplerta per la real “elevació” a aquest ordre, que fa de l’Home, per la gràcia de la redempció i de la justificació, l’Home, nou. El tractat s’interessa també pel misteri del pecat (l’original i l’actual) i ho fa des de la seva “revelació”.

fields.tag_requisits

Introducció a l’Antropologia transcendental i el concepte de “creaturitat”.

1. La creació de Déu.
1.1 La “revelació” de la creació.
1.2 Déu “creador” i la “creació” de Déu.
1.3 Les “criatures de Déu”.
1.4 Revelació fe-ciència.

2. L’Home, creat per Déu.
2.1 La “revelació” de l’Home.
2.2 L’Home, “imatge” de Déu.
2.3 L’origen de la vida humana.
2.4 L’estructura de l’Home.

3. Pecat i gràcia.
3.1 “Creació” i “elevació”.
3.2 El misteri del pecat.
3.3 La “revelació” del pecat.
3.4 El misteri del sobrenatural.