Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009 .
 
Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

 

L'oferta dels estudis de Batxillerat l'efectuem de forma cíclica. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

Primer Curs: Temes introductoris

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Història de la Filosofia I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Sociologia de la Religió 4 1r Dra. Maria Forteza González fields.tit_mesinfo
Moral Fonamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa fields.tit_mesinfo
Grec I * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs fields.tit_mesinfo
Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana 4 1r Llic. Mònica Santin fields.tit_mesinfo
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Metafísica 4 2n Llic. Daniel Salgueiro fields.tit_mesinfo
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Teologia Fonamental 6 2n Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Metodologia Teològica 2 2n Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Introducció al Nou Testament 4 2n Dr. Jaume Duran fields.tit_mesinfo

Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist

S’ofereix el curs 2021-2022

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler fields.tit_mesinfo
Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Pentateuc i Històrics 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató fields.tit_mesinfo
Llibres profètics 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Evangelis Sinòptics i Actes 6 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Introducció a la diversitat religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Grec II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs fields.tit_mesinfo
Cristologia 6 2n Dr. Màxim Muñoz i Durán fields.tit_mesinfo
Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet fields.tit_mesinfo
Escatologia 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià fields.tit_mesinfo
Moral de la vida (Bioètica) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa fields.tit_mesinfo
Patrologia 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch fields.tit_mesinfo
Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons fields.tit_mesinfo
Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo

* ECTS optatius: 4

Total 60 ECTS

*Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Cal fer la matrícula a la secretaria de Teologia de Catalunya (FTC)

Tercer curs: La vida cristiana en Església

S’oferirà el curs 2022-2023

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Teologia Espiritual 4 1r Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo fields.tit_mesinfo
Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs fields.tit_mesinfo
Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler fields.tit_mesinfo
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Teologia pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas fields.tit_mesinfo
Història de l’Església I 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet fields.tit_mesinfo
Sagraments 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Litúrgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch fields.tit_mesinfo
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Cartes Apostòliques 4 2n Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Història de l’Església II 4 2n Dr. Diego Sola i Garcia fields.tit_mesinfo
Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Dr. Josep Giménez i Melià fields.tit_mesinfo

ECTS obligatoris: 176
* ECTS optatius: 4
 
Total ECTS: 180
 
Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne