Logo

Educació Secundària i Batxillerats (presencial i virtual)

Didàctica de la Religió a Secundària

  • fields.tag_titulacio: DECA Secundària
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
  • fields.tag_professorat: Llic. Carme Arnau i Jordana |

fields.tag_justificacio

Aquesta assignatura està orientada a fer que l’alumne conegui els materials i recursos didàctics i sigui capaç d’adequar-los al context dels estudiants en el propi centre educatiu.

El professor/a que ensenya Religió a Secundària necessita elaborar unitats didàctiques adequades a les edats i nivells educatius dels seus alumnes i pren com a referent el marc legislatiu i curricular de l’Ensenyament de la Religió a Secundària a Catalunya.

El professor/a que ensenya Religió a Secundària a d’aprendre a saber ser autoritat moral (intel•ligència emocional i cordial) i a saber en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats, fent ús de les TIC.

fields.tag_requisits

És convenient haver cursat Pedagogia de la Religió i Desplegament Currricular de l’ERE.

Si l’estudiant no té experiència docent, és important conèixer el material docent creant una unitat didàctica pròpia adequada a les necessitats d’ un grup-classe i en un context sòcio-educatiu concret seguint les exigències legislatives del moment.

Si l’estudiant té experiència docent, és important millorar el material docent creant una unitat didàctica pròpia adequada a les necessitats d’un grup-classe i un context sòcio-educatiu.

L’estudiant ha de saber seleccionar i analitzar el material de les TIC més adequat per a la docència de la Religió a Secundària, a més d’ aprende a avaluar amb criteris objectius.

COMPETÈNCIES

1. Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura.

2. Pensament analític que permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat.

3. Pensament sistèmic o la capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes.

4. Diversitat i interculturalitat, és a dir, comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència.

5. Orientació a la qualitat o la recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua.

6. Resolució de problemes, que inclou apacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat.

OBJECTIUS

1. Saber les qüestions particulars de la Didàctica de la Religió.

2. Saber usar el Currículum de la Religió Catòlica a Secundària i Batxillerat a Catalunya.

3. Reflexionar sobre la pròpia activitat docent, present o futura, a partir de la programació.

4. Proporcionar criteris i eines per a l’elaboració d’unitats didàctiques segons el Currículum de Secundària i Batxillerat a Catalunya.

5. Intercanviar recursos per a l’aula a través del fòrum.

6. Saber analitzar els llibres de text i materials didàctics de paper i digitals.

7. Saber usar les possibilitats de les noves tecnologies a l’aula.

Unitat 1. Didàctica de la religió: qüestions particulars

Unitat 2. Elements de la unitat didàctica a partir d’un exemple

Unitat 3. Organització social de la classe.

Unitat 4. Els materials didàctics i els recursos (I)

Unitat 5. Els materials didàctics i els recursos (II)

Unitat 6. Elaboració d’unitats didàctiques

METODOLOGIA
  • El temari té una orientació pràctica per mestres en actiu o futurs professors.
  • Es treballarà segons els criteris generals de la metodologia mixta sense examen escrit final.
  • Es realitzaran lectures de textos curriculars, normatius, didàctics sobre la religió a primària i exercicis de comprensió d’aquests. Ús de l’internet i multimèdia, ampliació dels recursos més habituals: 45%
  • Exercicis pràctics i elaboració d’unitat didàctica: 40%
  • Participació al fòrum i a les trobades presencials: 15%

AVALUACIÓ

L’avaluació és continuada sense examen escrit final, però amb presentació de cas pràctic (unitat didàctica elaborada per l’alumne individualment) a l’entrega final.

L’avaluació continuada tindrà en compte la correcta realització dels exercicis encomanats, la correcta realització d’unitats didàctiques individuals i la participació en fòrum o altres activitats encomanades tenint en compte els terminis marcats per la professora.

L’alumne tindrà una valoració intermèdia i una valoració final.

L’avaluació final constarà :

                   - 5 notes qualitatives dels exercicis de les 5 unitats primeres: 45%
                   - 1 nota quantitativa de la unitat didàctica (unitat 6): 40%
                   - 1 nota quantitativa de participació al fòrum de recursos didàctics: 15%

BIBLÍA

 
A.A.D.D. (1993) La Bíblia BCI 
 
www.biblija.net         
 
CEE, La Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, Madrid: BAC 2010.
 LOE
 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA (2007)
Orden ECI /1957/2007de 6 de junio
Currículos de las enseñanzas de religión católica a la educación secundaria
 
DECRETO 1467/2007 de 2 de noviembre
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas
 
GENERALITAT DE CATALUNYA (2007)- Departament d’Educació
Decret 142/2007 de 26 de juny
l’Ordenació dels Ensenyaments de l’Educació Secundària
 
Decret 142/2008 de 15 de juliol
 
 l’Ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
 
ERE
 
Artacho, R., Enseñar competencias sobre la Religión. Hacia un currículo de Religión por competencias, Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer 2009.
 
Esteban, C. y Prieto, R., Competentes en religión, Madrid: Ed. PPC 2010.
 
Fernández Martín, José A., Las competencias básicas en la enseñanza religiosa escolar, (col. Educar práctico) Madrid: Ed PPC 2010.
 
Gómez Sierra, M.E., Didáctica de la religión. Tesoro escondido en la escuela, (col. educar práctico), Madrid: Ed. PCC 2011.
 
Ràfols i equip, Educar la recerca de sentit, (Col.lecció Itineraris, 3), Barcelona: Ed. Inspectoria salesiana 2009.
 
Zabala, A. y Arnau, L., Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona: Ed. Graó 2007.
 
WEBGRAFIA
 
CET
 
WEB de la Conferència Episcopal Tarraconense al servei dels docents a les diòcesis catalanes
 
www.religio.cat  consultar a documents curriculars LOE Religió
 
CEE
 
 
WEB de la Conferencia Episcopal Española al servei dels docents a les diòcesis d’Espanya
 
 
 
 
 
 
MEC
 
BLOGS