Logo

Deca en Euskera (Educación infantil y primaria)

Aurkezpena

Apezpiku-Konferentzia da emandako eskumenak dauzkan organoa profila eta baldintzak ezartzeko, erlijioko maisu eta irakasle tituluak lortze aldera. Hori horrela, hauxe behar da bereizi:

Espainiako Apezpiku-Konferentziaren LXXXIX. Osoko Batzarreko (2007ko apirilaren 27a) erabakiaren bidez, Administrazio publikoak norbait erlijio katolikoko irakasle izendatu dezan beharrezkoa da honako baldintza hauek biltzea: Irakaskuntza eta Katekesiko Apezpiku-Batzordeak egindako Gaitasun Akademikoko Eliza-Deklarazioa (DECA) edukitzea, erlijio-eskolak emango dituen elizbarrutiko Ordinarioaren aldetik Egokitasuneko Eliza-Deklarazioa (DEI) lortu izana, eta irakasle trebe eta egoki gisa aipatu elizbarrutiko Ordinarioak aukeratu izana (missio canonica).

Cf. Eskakizunak arautegia ezartzeko Gaitasun Akademikoko Eliza-Deklarazioari buruz (DECA), ikastetxeetan eta beste instituzioetan

ISCREB lagundu egiten dio erlijio katolikoko maisu eta irakasleen heziketari, eta horretarako beharrezko kredituak eskaintzen ditu, hots, DECA (Gaitasun Akademikoko Eliza-Deklarazioa) lortzeko gainditu behar direnak, Espainiako Apezpiku-Konferentziak ezarritako irizpideen arabera. Tituluokin egiaztatzen da oinarrizko ezaguera eta estrategiak edukitzea, jakintza horrexek ematen baitu benetako gaitasuna Elizako zerbitzu horretan ongi jarduteko.

Jasotzaileak

Heziketa eskaintza horretan lehentasunezko jasotzaile dira, alde batetik, Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak eta, bestetik, heziketa osatu nahi duten graduatuak, erlijio eskolak eman ahal izateko asmoz. Edozelan ere, heziketa hori interesgarria izan daiteke benetan hainbat lagunentzat, besteak beste: hezkuntza eremutik ezaguerak gaurkotu nahi dutenak kristau egintzari dagokionez, edota baita lehen talde horretan ez dauden arren, kristau federa modu sintetiko eta globalean hurbildu gura dutenak ere.

Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak

DECAko Ikasketa Plana

fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Jesusen Berri Ona (Kristau mezua) 6 Seihilekoa 1º Lic. Nestor Artola fields.tit_mesinfo
Jainkoa bilatzea gaur (Erlijioa, kultura eta balioak) 6 Seihilekoa 1º Lic.José Miguel Aramburu fields.tit_mesinfo
Erlijioko Pedagogia eta Didaktika Lehen Hezkuntzan 6 Seihilekoa 2º Lic. Aritz Lucea fields.tit_mesinfo
Ebanjelioaren arabera bizitzea (Eliza, sakramentuak eta morala) 6 Seihilekoa 2º Dr. Angel María Unzueta fields.tit_mesinfo

Baldintzak: ezinbestekoa da Irakasle-ikasketako titulua edukitzea (edozein espezialitatetan). DECA lortzeko 24 ECTS ikasi beharko dira.

Aukera izango du ikasleak matrikulatzeko Ebanjelioaren arabera bizitzea ikasgaian, lehenago gainditu baldin badu Jesusen Berri ona deritzana.                            

2017-18 ikasturtean programatu zen topaketa presentzialen egutegi espezifiko bat Lehen Hezkuntzako DECAko ikasleentzat, ikasgaien jarraipena hobetzeko asmoz (ikus bedi egutegia). Seihilekoa amaitzean, burutu egingo da balioztatze presentzialeko proba bat, seihilekoan zehar lortutako ikasketak balioeste aldera.

Matrikulatzeko denboraldiak

2019-20 ikasturteko ikasketa birtualetarako matrikula irekita egongo da 2019ko irailaren 3tik 10era bitartean  (lehen seihilekorako), eta 2020ko otsailaren 4tik  12ra (bigarren seihilekorako).

Ikasleren batek nahi izanez gero, aukera izango du matrikula gauzatzeko bi seihilekoetarako irailean, eta horretarako kontuan eduki behar du beti zer xedatzen den atalean bateraezintasunei eta kreditu matrikulatuen mugari dagokienez.

Ikasleek matrikula gauzatu ahal izango dute webgunean aurkituko duten inskripzio formularioaren bidez : matricules.iscreb.org.

Xedatutako matrikulatze denboraldiak bukatu ostean, ez da ikaslerik onartuko ohiko edo ezohiko gisa, ez badago justifikatzen duen ziorik. Kasu horretan eskaria idatziz gauzatu beharko da. Matrikulatze denboraldia amaitutzat hartuta, ikasleek inskripzioa aldatu dezakete astebeteko epean.

Dokumentazioa

Agiri eskaneatuak, eta ez dute balio argazkiek.

Ikastetxean lehenago matrikulatutako ikasleak:

  • Dirua bankuan sartu izanaren frogagiria, ordaintzeko modalitate hori aukeratuz gero.

Sartu berri diren ohiko ikasleak:

 

  • Nortasun agiriaren fotokopia: NANa, NIE, pasaportea, etab.
  • Ikastetxean onartua izateko eskatzen diren ikasketen tituluaren fotokopia (edo frogagiria).
  • Agiri tamainako argazkia.
  • Dirua bankuan sartu izanaren frogagiria ordaintzeko modalitate hori aukeratuz gero.
  • Konpromiso-gutun sinatua, Agiri Akademikoetan aurkituko duzuena. 

 

Tasak

Matrikulazioko tasak (seihileko bakoitzeko 12

Kreditu bat ECTS ISCREB birtuala DECA (ohiko, gonbidatu eta ohiz kanpokoa)

41
Egiaztagiria 25
Lehen Hezkuntzako DECAren izapidea  80