Logo

Actualitat

Trobada presencial dels alumnes de Mallorca

- General

A Mallorca es troben una vintena d’alumnes que diverses assignatures de Batxillerat i DECA. Sota el títol “La història de l’Església en les esglésies de Palma.” el professor Marc Mercadé va fer l’itinerari que començà seguint l’entrada de les tropes de Jaume I per la Porta Pintada d’al-Mayurca.

A partir d’aquest fet que va suposar la reintroducció del cristianisme a Mallorca, vam seguir un itinerari per l’espiritualitat i la teologia del segon mil·lenni a partir dels espais històrics del centre de Palma. Davant de diferents esglésies del centre històric de Palma es va desenvolupar l’itinerari desglossant l’espiritualitat de les ordres religioses que van acompanyar l’entrada del rei en Jaume, tenint com a eix central l’espiritualitat del cavaller cristià i la mística cavalleresca.

A través de la renovació espiritual de les ordres hospitalàries, St. Francesc d’Assís, Sta. Clara d’Assis, St. Domènec de Guzman, St. Ramón de Penyafort, St. Ignasi de Loyola i Sta. Caterina de Siena es va anar plasmant en d’itinerari les següents comprensions eclesials “CASTA MERITRIX”, “ECCLESIA SEMPER REFORMANDA” i “MATER ET MAGISTRA”. A mig matí vam poder fer una aturada tots junts en un café per tal de recuperar-nos del fred de la jornada i vam acabar amb una estona de pregària al Monestir de Sta. Clara.