Logo

Actualitat

Teologia i Santedat

Josep Manuel Vallejo, professor de l'ISCREB - General

La festa de Tots Sants és la festa dels santificats, d'aquells que s'han deixat fecundar per l'Esperit Sant. Perquè la santedat no és quelcom que s'aconsegueix amb les mateixes forces, hom no se santifica a si mateix, com dèiem abans, sinó que hom accedeix a ser santificat. Tal com deia la germana carmelita descalça Cristina Kaufmann: "El progrés espiritual no depèn de nosaltres". Amb el benentès que, així com la relació íntima amb una persona que estimem ens transforma, la relació íntima amb Jesús ens cristifica, ens divinitza.

Una qüestió que hauria d'esperonar als qui ens dediquem al conreu de la Teologia és: com és que des del segle XIII hi ha tan pocs teòlegs sants? Des de l'antiguitat, els Basili, Crisòstom, Gregori, Anselm.... Tomàs, Bonaventura.... uneixen en la seva persona el pensament profund i una vida santa, una harmònica unitat entre Teologia i vida, entre Teologia i Espiritualitat. Com és que la majoria dels teòlegs posteriors no són sants?

Vet aquí, possiblement, un dels motius del desprestigi de la Teologia actual entre el poble creient (per massa teòrica i abstracta) junt amb la seva incapacitat per fecundar la pastoral i la predicació.

L'exemple viscut, el testimoni, és l'element bàsic perquè el missatge evangèlic, encarnat amb tendresa i valentia, commogui els cors. Massa vegades s'identifica el fet d'evangelitzar amb el fet de parlar o predicar, sense atendre a la qualitat espiritual (tendresa, delicadesa, estimació, humilitat) de la paraula o el gest.

Deia sant Serafí de Sarov: "Posa l'Esperit Sant en el teu cor i, al teu voltant, es convertiran a milers". No es tracta de fer moltes coses sinó d'irradiar , com Maria de Nazaret que amb una simple salutació va fer saltar de joia les entranyes d'Elisabet... Perquè duia Jesús a dins, perquè estava prenyada de l'Esperit Sant.

 

Potser aquí rau el dèficit de la nostra Teologia a la qual, sense menystenir els seus mètodes i ciències auxiliars, tan rigorosos i acadèmics, li manca quelcom de "Teologia agenollada". Perquè, igual que la santedat, el coneixement teològic no és sols cosa de l'home.