Logo

Actualitat

Primera edició de DECA on-line en euskera

Iscreb/Obispado Bilbao - General

L'Institut Diocesà de Teologia i Pastoral (IDTP) i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) aposten per la formació de mestres i professors de religió catòlica. És per això, que durant el curs 2019-20, aquests dos instituts col·laboren en el llançament de la primera edició de la DECA on-line en Euskera.
 
Durant aquest curs, en basc, s'oferiran els crèdits necessaris que cal superar per a l'obtenció de la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica), d'acord amb els criteris establerts per la Conferència episcopal espanyola.
 
Aquí sota, l'entrevista que el departament de comunicació del bisbat de Bilbao fa a Carlos García de Andoín, director de l'IDTP, on s'explica el perquè d'aquesta iniciativa. 
 
Teniu novetats en el IDTP?
Doncs sí, una a destacar, la formació “DECA online euskeraz”. Una iniciativa en col·laboració amb el ISCREB de Barcelona.
 
Moltes sigles, anem a pams, què és això de la formació DECA?
És el títol que habilita per a fer classes de religió en Primària. A més, està agafant creixent pes per a la contractació en els centres concertats diocesans i en Kristau Eskola. Aporta una formació en els fonaments del cristianisme que ajuda a situar millor la pròpia tasca educativa en un centre d'ideari catòlic.
 
I l'ISCREB?
És l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). En l'actualitat ofereix la formació DECA en català i castellà. A partir del curs 2019-20 també en basc. Un pas més en la col·laboració amb ells.

Teniu altres col·laboracions?
Sí, fa 15 anys subscrivim un conveni per a l'ensenyament online de Ciències Religioses, Batxillerat i Llicenciatura. Estàvem convençuts que, per a laics i laiques adults, amb família i treballant, aquesta podia ser una alternativa per a aconseguir una bona formació teològica.
 
Quines són les assignatures de la formació DECA online euskeraz?
Són quatre, la primera, “Buscar a Déu” sobre religió i cultura. La segona “Jesús, bona notícia” sobre el nou testament. La tercera “Viure segons l'evangeli”, sobre antropologia, moral, església i sagraments. I la quarta, “Didàctica de la religió catòlica”. Com el seu nom indica és de caràcter psico-pedagògic; com ensenyar d'una forma innovadora i significativa la religió a l'escola avui. Hem preparat aquestes matèries en unitats didàctiques online i també les hem editat en paper.
 
Edició en paper?
Sí, hem preparat aquests textos també en edició paper, puix que podran ser útils per a l'ensenyament presencial de la DECA que realitzem en Escoles de Magisteri, especialment en la BAM (Begoñako Andra Mari). Hem iniciat amb tres exemplars la col·lecció “Tresnagarriak”, que en el futur esperem ampliar amb noves publicacions de formació de laicat.
 
No hi ha ja suficients ofertes de formació DECA?
Sí que n'hi ha. Però no la que presentem: online euskeraz. En el nostre cas, volem oferir aquesta formació amb el complement d'una sessió presencial de 3 hores/mes durant 2 cursos. Estem disposats a traslladar als propis centres educatius aquest acompanyament presencial, si hi ha un grup mínim de 5 persones.
 
La matrícula estarà oberta fins al 10 d'octubre de 2019 per al primer semestre, i del 4 al 12 de febrer de 2020 per al segon semestre.