Logo

Actualitat

Horaris de la Segona Trobada presencial a Barcelona

- General

Durant aquesta jornada, que es celebrarà a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (c/Diputació 231), hi haurà sessions amb els professors respectius per tal d’avaluar la marxa del curs i aclarir aquells punts que es considerin oportuns. És un bon moment per a trobar-se, per a fer coneixença amb professors i companys.

- Veure Horari de la segona jornada presencial del curs 2014-2015

Per a més informació sobre la normativa de les jornades presencials referir-se a: http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/normativa-academica/104