Logo

Actualitat

Entrevista a Germán López, escriptor del llibre "Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad"

- General

 1. Com sorgeix la idea d'escriure el llibre?

Donat la complexitat i les causes multifactorials de la depressió, entenc que era necessari ampliar la perspectiva al màxim per tenir una àmplia dimensió del que és la depressió major. D'aquesta manera, en el llibre es proposen tres aproximacions; així en la primera part del llibre es realitza un apropament del que és la depressió des de la clínica (simptomatologia, diagnòstic, prevalença, tractament), després ens acostem des de la fenomenologia a la comprensió de les formes que es viu i s'experimenta la depressió. Una vegada hem realitzat aquestes dues mirades, la clínica i fenomenològica, estem en condicions d'acostar-nos a la depressió des de la fe en el Senyor de la Vida. En aquesta aproximació a la "nit fosca de l'ànima", ens acompanyarem, principalment, de les experiències dels salmistes, de com van experimentar el seu dolor emocional, perplexitat i solitud però també la seva convicció que Déu guarda i cuida als seus fills i filles. 

La segona part del llibre se centra en el desgast emocional i en la depressió dels pastors/es. Un tema que roman, la majoria de les vegades, ocult i vetllat, però que està molt present a les nostres esglésies, generant molt sofriment emocional, aïllament i ansietat en els nostres pastors. És per això que és necessari abordar el tema aprofundint en les múltiples causes que estan a la base del problema, assenyalant les accions necessàries per reduir o eliminar els símptomes negatius; per això incidiré en dues àrees claus per iniciar la millora: l'esfera emocional i la vocacional. 

2. A quin tipus de públic va dirigit?

El llibre és per a totes aquelles persones que estan patint una depressió i per als seuse familiars; a més, està destinat a les persones sensibles i receptives al sofriment emocional que origina la depressió. Tinc també en ment aquells que exerceixen una labor de cura fraternal (pastors, sacerdots, capellans hospitalaris, agents de pastoral, diàques, laics...) amb aquells que estan travessant "la vall d'ombres". Desitjo que la seva lectura els ajudi a desenvolupar, encara més, una actitud empàtica per "centrar-se en l'altre amb desvetllament i sol·licitud".  Així mateix, espero que aquest llibre pugui servir als professors de teologia pastoral i de teologia pràctica en la seva labor docent, amb la finalitat de capacitar a l'estudiant en la reflexió sobre l'impacte de la depressió en la vida del creient, perquè d'aquesta forma, puguin desenvolupar, en un futur, les funcions pràctiques de cura pastoral a les seves parròquies.

3. En els moments en què vivim, quin és el missatge que enviaria a una persona no creient?

Exmperimentar una depressió és un procés difícil per creients com per no creients. Hi ha quelcom en la metàfora del desert que avui és vital recuperar: tornar a confiar en el Senyor de la Vida. Hem de recuperar la importància i la bondat de les crisis, de les nits fosques (petites o grans), de les lluites espirituals per poder trobar-nos amb Déu. Aquesta relació amb Déu es dóna i s'enriqueix en l'erm, perquè en el desert estem sols amb Déu; no hi ha res que ens pugui distreure; no hi ha possibilitat d'ocupar-nos a fer alguna activitat. És necessari veure la realitat amb uls nous per comprendre que el desert no és una llosa que impossibilita tota sortida, sinó un camí que porta a la terra de promissió. I a més, cal recordar que no estem sols, tenim la comunitat de fe per viure l'amistat i el caliu fraternal. 

4. Doni'ns 3 motius pels quals llegir el seu llibre.

Com deia anteriorment, el llibre està pensat per aquelles persones que estan experimentant una depressió. Però també tinc present a totes les persones sensibles amb el sofriment emocional. Demano al Senyor que aquest llibre sigui consol i esperança per tots aquells que estan vivint en la "nit fosca de l'ànima".