Logo

Actualitat

El Pare Bernabé Dalmau parla de litúrgia a partir del document «La joia de l'Evangeli»

Toni Olives, Full dominical església de Menorca - General

 Pare Bernabé. Què ens diu o ens demana el Papa Francesc referent a la litúrgia en « La joia de l´Evangeli»?:  “L’evangelització joiosa esdevé bellesa en la litúrgia enmig de  l’exigència diària d’estendre el bé. L’Església evangelitza i s’evangelitza ella mateixa amb la bellesa de la litúrgia, la qual també és celebració de l’activitat evangelitzadora i font d’un renovat impuls oblatiu” (n. 24). En altres paràgrafs hi ha altres indicacions, d’una manera especial per a l’homilia. Que diu és un gènere peculiar, ja que es tracte d´una predicació dins el marc d´una celebración litúrgica; per tant ha de ser breu i evitar assemblar-se a una xerrada o a una classe.

Creu que l’assemblea reunida entenem la litúrgia de la missa, allò que celebrem?: Ho hauria d’entendre. Per això el Concili Vaticà II reforma els ritus i autoritzà la llengua vernacle en comptes del llatí. Però convé no oblidar que la litúrgia demana també una catequesi d’iniciació i, a més, sempre tindrà i ha de tenir una dimensió de misteri, perquè és l’actualització de l’obra de la salvació.

 Jaume Campalans en el seu llibre «Viure la missa» a la presentació diu que els humans ens acostumem a tot. Creu que ens hem acostumat a anar a missa?:  És bo acostumar-s’hi, però sense caure en rutina sinó essent molt conscients que viure la missa és entrar en diàleg amb Déu junt amb els germans. Al número (137) de «La joia de l´Evangeli» diu: Cal recordar ara que «la proclamació litúrgica de la Paraula de Déu, sobretot en el context de l´assemblea eucarística, no és propiamente un moment de meditació i de catequesi, sinó que és el diàleg de Déu amb el seu poble, en el que són proclamades les meravelles de la salvació i proposades sempre de nou les exigències de l´aliança».

Donem per acabada la missa amb les paraules d’acomiadament «Aneu-vosen en pau». No és mes bé una invitació a continuar la litúrgia de la missa al carrer i no un comiat?: Si la missa és “cimal i font de la vida cristiana” hi ha d’haver continuïtat entre acció litúrgica i vida ordinària del creient (treball, vida familiar, acció social, lleure...).

Article original, fes clic aquí