Logo

Actualitat

El concepte de noosfera com a contribució a una ètica de la geosfera. Del misticisme ecològic a l'activisme espiritual.

Francesc Bellaubí - General

Aquesta tesina tracta sobre la Geoètica com a una ètica de la Terra (Bellaubí 2020) a partir de la interpretació d'experiències viscudes per l'autor a la seva investigació de dilemes geoètics (Bellaubí 2021). Sent tant observador com subjecte de la mateixa investigació, segons el concepte d'investigació sociològica (Tourraine 1980), l'autor cerca comprendre quins valors sustenten els artefactes tecnocràtics en la relació entre l'ésser humà i la geosfera a través de les relacions d'altres humans, com aquests valors es transmeten i es transformen, i el seu perquè, és a dir, la transfiguració dels valors en instruments tecnocràtics.

S'entén per geosfera el resultat de les interaccions biogeoquímics i processos geodinàmics entre la litosfera o el cicle de roques i sols, la hidrosfera o el cicle de l'aigua i l’atmosfera (Williams i Ferrigno 2012).

Basant-nos en el concepte de la noosfera, com la coevolució de l'energia de la cultura humana per a transformar el món, la tesina examina com els valors espirituals subjacents als artefactes tecnocràtics donen lloc a un misticisme ecològic on la geosfera es presenta com a una hierofania, i d'aquí dona lloc a una praxis Geoètica basada en una resistència en esperança. En aquest sentit, la tesina pot contextualitzar-se en l'àmbit híbrid que sorgeix de les relacions entre la cultura, la natura i la religió. La tesina té com a propòsit estimular la consciència de l'espiritualitat, definició de la qual podria ser la dinàmica del que dona vida (McIntosh 2008I, d'aquesta manera dona lloc a una conversió ecològica (LS 216).

La tesina s'organitza segons el mètode pedagògic ignasià (Healing Earth 2020). Primer es convida a observar científicament des de la mateixa experiència una situació determinada, en aquest cas, la crisi ecològica global. A continuació, es fa una reflexió ètica sobre els valors que existeixen a la relació de la situació exposada, per a després meditar sobre el seu significat espiritual. Finalment, existeix el repte de posar en pràctica aquests valors per a actuar amb eficàcia.

Pots llegir la tesina sencera aquí