Logo

Actualitat

Comencen les matrícules a l’ISCREB

- General

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya. L’Institut té com a finalitats més rellevants: promoure la formació teològica dels laics, promoure el diàleg entre la fe i la cultura, preparar professors/es de Religió per als centres docents, i impartir adequadament formació per exercir el diaconat permanent i els diversos ministeris i serveis eclesials en les parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi. En aquest vídeo es pot visualitzat l’experiència de professors i alumnes de l’Iscreb.

Ens adrecem a: 

  • Als estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.

  • Tota persona interessada en aprofundir en l'estudi de les ciències religioses i els continguts de la fe.

  •  Als catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les postres parròquies i comunitats cristianes.

  • Als laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual

  • Al professorat de Religió, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA), tant per a Primària com per a ESO, Batxillerat i altres ensenyaments de grau mitjà

  • Als mateixos preveres per renovar i intensificar l’estudi de la Teologia

  • Als qui es preparen per al ministeri del diaconat

  • Als qui es preparen per a ulteriors estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya

 

Els estudis que oferim i pels que està oberta la matrícula del 2 al 25 de setembre són:  

-          Batxillerat  presencial en Ciències Religioses.

-          Batxillerat virtual en Ciències Religioses.

-          Llicenciatura presencial en Ciències Religioses.

-          Llicenciatura virtual en Ciències Religioses.

-          Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (amb conveni amb la URL)

-          Cursos Bàsics presencials.

-          Cursos Bàsics virtuals.

-          Cursos monogràfics presencials.

-          Cursos monogràfics virtuals.

 

L’alumne/a que ho desitgi podrà formalitzar la matrícula per als dos semestres al setembre, sempre tenint en compte el que s’estableix en l’apartat d’incompatibilitats i límit de crèdits matriculats. Els alumnes podran formalitzar la matrícula a la secretaria del centre o bé mitjançant el formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web: www.iscreb.org.

Un cop finalitzats els períodes de matriculació establerts, ningú no serà admès com a alumne ordinari o extraordinari si no és per causa justificada. En aquest cas caldrà formalitzar la petició per escrit. Clausurat el període de matrícula, els alumnes poden, durant el termini d’una setmana, modificar la seva inscripció.

Podeu consultar la documentación que cal presentar en el moment de la matriculació aquí.