Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús

 • fields.tag_titulacio: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
 • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 5
 • fields.tag_area: | fields.tag_periode: 1r semestre
 • fields.tag_professorat: Llic. Jaume Balateu i González |

fields.tag_justificacio

Alguna vegada ens hem fet preguntes com aquestes: Són fets reals els miracles? Són Llegendes? Dificulten la fe els miracles? Soc prou creient si dubto dels miracles? Cal tornar a un pensament no científic per parlar dels miracles? Ens cal parlar dels miracles? 

Sigui com sigui, ens trobem davant d’una evidència: els evangelistes presenten Jesús com algú que va fer coses extraordinàries: guarir malalts, expulsar dimonis o que el mar i el vent l’obeeixin. Aquesta assignatura pretén endinsar-nos en els evangelis, en els relats dels miracles de Jesús i descobrir tots els elements que els configuren per descobrir el seu sentit i el seu lloc en l’anunci del Regne de Déu que va proclamar Jesús de Natzaret.

fields.tag_requisits

REQUISITS

Anirà bé tenir un mínim coneixement del grec per copsar els detalls dels textos.

COMPETÈNCIES

Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia.

Capacitat d’anàlisi i de síntesi d’un text bíblic.

Coneixement de les noves aportacions que es fan en el món bíblic.

Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.

Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.

Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

 

Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

 OBJECTIUS

1.    Conèixer les teories, interpretacions, mètodes, tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament els miracles i poder interpretar-los.

2.    Assolir un coneixement més profund dels evangelis sinòptics i l’Evangeli de Joan que el farà servir com a fonament de la teologia.

3.    Escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o fòrums.

 

4.    Comunicar de manera escrita els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

CONTINGUT

I.             Introducció a la història de la interpretació dels miracles

1.    Context social del Nou Testament

2.    Demonologia jueva en temps de Jesús

3.    Miracles en la literatura rabínica i el món hel·lenística

4.    Relació dels miracles i la seva historicitat

 

II.          Els relats de miracles al Nou Testament

1.    Els relats de miracles als Sinòptics

2.    Els relats de miracles/signes a Joan

La funció dels relats de miracles de Jesús en el món actual

METODOLOGIA

1.    Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris (10%)

2.    consultes al professor (2%)

3.    Jornades presencials (5%)

4.    Lectura i estudi personal (48%)

 

5.    Preparació de les activitats, fòrums, debats, qüestionaris (35%)

 

AVALUACIÓ

 • L’avaluació consisteix en una avaluació contínua en què es tindrà en compte:

  1.    El conjunt d’activitats (40%)

  2.    fòrums, debats i qüestionaris que realitzarà l’estudiant (10%)

  3.    I d’un treball final de síntesi sobre l’estudi d’un miracle (50%)

 BIBLIOGRAFIA

Pel que fa al material del curs, un bon manual de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de X. Léon-Dufour (ed.), Los milagros de Jesús (Biblia y lenguaje), Madrid: Cristiandad 1979. Un altre bon llibre per la seva claredat és el de José Serafín Béjar Bacas, Los milagros de Jesús. Una visión integradora, Barcelona: Herder 2018.

Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic.

Una bibliografia bàsica podria ser:

·         Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 1995

·         La Bíblia Catalana. Traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 122008

·         Pontifícia Comissió Bíblica, La interpretació de la Bíblia en l’Església (Paràbola 7) Barcelona: Claret 1994.

 

Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres relacionades amb l’assignatura.