Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Hermenèutica Bíblica

  • fields.tag_titulacio: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 5
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana |

fields.tag_justificacio

JUSTIFICACIÓ

L’hermenèutica és l’exercici teòric sobre la interpretació del sentit dels textos i el procés de la seva significació: és l’art del diàleg i la comprensió. Ajuda a comprendre les paraules, els signes i les imatges per situar-les en un marc de sentit. L’hermenèutica interpreta i ajuda a rellegir el text, actualitzant-lo davant les necessitats i expectatives del present.
Els escrits bíblics pertanyen a una tradició històrico-cultural i a un context socio-polític propi segons el llibre a considerar; quan diem que son Paraula de Déu, ¿a què ens referim?, ¿què volem dir?

fields.tag_requisits

REQUISITS

  • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
  • Cal estar al cas del Programa de l’assignatura, de la Temportizació dels blocs i de les indicacions que es donen al llarg del curs.

COMPETÈNCIES

 II. A Competències Específiques de la Llicenciatura en Ciències Religioses

- Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
- Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-les.
- Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

II.B Específiques del Màster en Teologia Bíblica

- Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
- Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
- Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
- Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

OBJECTIUS

Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació del text bíblic apropant-nos a Documents recents de l’Església i al pensament d’alguns autors moderns, tot descobrint l’abast de diverses metodologies hermenèutiques.

CONTINGUT

1è Bloc: Introductori
• Referent històric
• Exegesi i hermenèutica.
• Lectura, comprensió, interpretació, actualització, del text
2on Bloc. L’hermenèutica moderna
• F. Schleiermacher, W. Dilthey, R. Bultmann, M. Heidegger, H.G. Gadamer, P. Ricoeur, D. Bonhoeffer...

 3è Bloc: L’hermenèutica jueva
• Recursos de interpretació: midrash, targum, pesher
• La mentalitat judeo-hel•lenística
• L’hermenèutica rabínica

4rt Bloc: L'hermenèutica cristiana
• Interpretació de l’Antic Testament en el Nou Testament, i en el cristianisme.
• La inspiració i el cànon.
• Metodologia per a l’estudi del text bíblic. La verificació.

5è Bloc: La Bíblia com a Paraula de Déu
• Exemple de treball: Ez 37,1-14
Text lliure elecció

6è Bloc: Documents Església. Lectures

• Providentissimus Deus (Lleó XIII. 18/11/1893) http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus_sp.html

• Spiritus Paraclitus (Benet XV. 15/09/1920)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_sp.html

• Divino Afflante Spiritu (Pius XII. 30/09/1943)
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu_sp.html

• Dei Verbum (Pau VI. 18/11/1965)
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html

• Verbum Domini (Benet XVI. 30/09/2010)
http://www.abcat.org/

• Pontifícia Comissió Bíblica (1994). La Interpretació de la Bíblia en l’Església. Barcelona: ed. Claret. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_it.html ). (en italià)

• Pontifícia Comissió Bíblica (2002). El poble jueu i les seves Escriptures Sagrades en la Bíblia cristiana. Barcelona: Ed. Claret. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_sp.html ). (en castellà).

METODOLOGIA

L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada que inclou necessariament:
- la participació en tots els fòrums temàtics, (el fòrum temàtic és el lloc privilegiat de treball: exposició, estudi, comentari, diàleg, contrast... )
- la presentació de tots el treballs que es demanen al llarg del curs segons plantejaments continguts en el Programa.
La puntualització dels requisits es donaran a conèixer al llarg del curs.
• L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
- El material que es publica a l’espai de l’assignatura i les lectures que es proposen. Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
- Recursos dinàmics de treball individual/grupal: dinàmica personal/grupal dels fòrums, trobades presencials, lectura i comentari de textos, recurs audiovisual... Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
- La bibliografia de suport de cada tema continguda en el programa i lliurada al llarg del curs.

AVALUACIÓ

 • Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
• Els percentatges valoratius són:
- Preparació i presentació treballs: 50%; juntament amb la participació als fòrums: 30%
- Participació activa a l’assignatura, més enllà dels mínims: 20%
• L’opció de la Segona Convocatòria (setembre) es contempla per aquells alumnes que no compleixen els requisits de l’opció anterior. A concretar en el seu moment.
La particularitat de la segona convocatòria es comunicarà oportunament abans de finalitzar el semestre.

 BIBLIOGRAFIA

Contingut dels Blocs de l’assignatura publicats a la web.

. La bibliografia de suport de cada bloc juntament amb els articles que es proposen per treballar.
. Textos orientatius bàsics:
-          Grondin, J., ¿Qué es la hemenéutica? Barcelona: Ed. Herder 2008.
-          Pontifícia Comissió Bíblica, La Interpretació de la Bíblia en l’Església. Barcelona. Ed. Claret (1a. edició).