Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Simbologia i Psicologia

 • fields.tag_titulacio: Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
 • fields.tit_semestre: 2n semestre (febr.-abr.) | fields.tag_ects: 1
 • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
 • fields.tag_professorat: Dr. Pedro Yscadar i Rojas** | Dr. Antoni Pou i Muntaner* |
fields.profe_catala - fields.profe_castella

fields.tag_justificacio

Professor Assistent: Dr. Antoni Pou

El símbol és l’element estructurant de la vida psíquica. Partint d'aquesta premissa, afirmem que cada moment d'introspecció, de reflexió o del nostre actuar en el món, implica un registre, un relat d'imatges emocionals i corporals, que adquireixen un caràcter simbòlic. Aquest registre conforma el nostre mite personal, la nostra identitat. Aquest relat mític comporta múltiples implicacions tant individuals com col·lectives. Per això considerem rellevant aturar-nos en aquells passatges del mite personal en els quals es registra el sofriment i la malaltia. Aproximar-nos a la seva forma d'elaboració, les seves relacions i implicacions i les seves conseqüències en la nostra identitat. Fent ús, per aquest fi, del cos teòric aportat per la Psicologia Analítica de Carl G. Jung.

fields.tag_requisits

 • Aprofundir en els principis ontològics i epistemològics de la Psicologia analítica.
 • Aproximar-nos a la funció estructurant del símbol en la vida psíquica.
 • Efectuar una lectura inicial sobre el sofriment i la malaltia mental centrada en el mite personal dins del context de la mitologia col·lectiva.
 • La concepció de l'home en la psicologia analítica.
 • Les funcions estructurants i compensatòries dels símbols en la vida psíquica.
 • El signe, l'al·legoria i el simbòlic en el mite personal
 • La mitologia com a eina psicopatològica.
 • Imatges de la bogeria i del seny
 • La trobada psicoterapèutica 

BYINGTON, CARLOS AMADEU BOTELHO, Psicología simbólica Junguiana, Sau Paulo, Linear B 2008. 

LÓPEZ PEDRAZA, RAFAEL, o Hermes y sus hijos, Barcelona: Editorial Anthropos 1991. o De Eros y Psique, Caracas: Editorial Festina Lente 2003.

PABEL, RUTH, A quienes los dioses destruyen, Madrid: Sexto piso 2008.