Logo

Crèdits de lliure elecció

Discursos Ètics Contemporanis

  • fields.tag_titulacio: Crèdits de lliure elecció
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 1,5
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Francesc Torralba i Roselló |

fields.tag_justificacio

 Hans Jonas, ètica de la responsabilitat Jürgen Habermas, ètica del discurs Enrique Dussel, ètica de l'alliberament Emmanuel Levias, ètica de l'alteritat Carol Gilligan, ètica del cuidar Theodor 

fields.tag_requisits