Logo

Cercador de Cursos

fields.gen_cercador

fields.tag_estudis fields.tag_curs fields.tit_assignatura fields.tit_ects fields.tit_semestre fields.tit_profesor
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Història de la Filosofia I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Sociologia de la Religió 4 1r Dra. Maria Forteza González fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Moral Fonamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Grec I * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana 4 1r Llic. Mònica Santin fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Metafísica 4 2n Llic. Daniel Salgueiro fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Teologia Fonamental 6 2n Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Metodologia Teològica 2 2n Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducció al Nou Testament 4 2n Dr. Jaume Duran fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Llibres profètics 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Pentateuc i Històrics 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Evangelis Sinòptics i Actes 6 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Introducció a la diversitat religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Grec II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Cristologia 6 2n Dr. Màxim Muñoz i Durán fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Escatologia 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Moral de la vida (Bioètica) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Patrologia 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Teologia Espiritual 4 1r Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Teologia pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Història de l’Església I 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Sagraments 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Litúrgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Cartes Apostòliques 4 2n Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Història de l’Església II 4 2n Dr. Diego Sola i Garcia fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Dr. Josep Giménez i Melià fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Metodologia Teològica 2 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Història de la Filosofia I 4 1r Llic. Daniel Salgueiro fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Grec I 4 1r Dr. Ramon Torné i Teixidó fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Moral Fonamental 4 2n Llic. Lluís Sallán i Abizanda , Dr. Jesús Manuel Herreros i Recio fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Teologia Fonamental 6 2n Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre , Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Metafísica 4 2n Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Primer curs: Temes introductoris (virtual) Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Cristologia 6 1r Llic. Isabel Giménez Beút fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Mariologia 2 1r Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Moral de la Vida (Bioètica) 4 1r Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Seminari: Una mirada al món de la globalització * 4 1r Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Antropologia Teològica 6 2n Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Escatologia 4 2n Llic. Núria Caum i Aregay , Dr. Bonifacio Fernández i García fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Patrologia 4 2n Llic. Josep Sastre i Portella fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Jaume Angelats i Morató , Dr. Emeterio Chaparro i Lillo fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual) Grec II * 4 2n Dr. Ramon Torné i Teixidó fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Història de l’Església I (antiga i medieval) 4 1r Dra. Núria Montserrat Farré i Barril fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Andrés Valencia fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Teologia Pastoral 4 1r Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Sagraments 6 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Litúrgia 2 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Teologia Espiritual 4 2n Llic. Jòrdan Faugier i Botifoll fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Història de l’Església II (moderna i contemporània) 4 2n Llic. César Murillo i Rademacher fields.tit_mesinfo
Batxillerat en Ciències Religioses (virtual) Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual) Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Crèdits de lliure elecció Cristianisme i Justícia LES DIVERSES TRADICIONS ESPIRITUALS 1 1r fields.tit_mesinfo
Crèdits de lliure elecció Cristianisme i Justícia ELS POBRES, ROSTRE DE CRIST I VEU DE DÉU 1 2n fields.tit_mesinfo
Crèdits de lliure elecció Fundació Joan Maragall Claus de lectura de la bíblia (VII) La dona en el Nou Testament Coordinador: Pere Lluís Font 1 1r fields.tit_mesinfo
Crèdits de lliure elecció Institut Superior de Ciències Religioses (ISCREB) Discursos Ètics Contemporanis 1,5 1r Dr. Francesc Torralba i Roselló fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Pentateuc i Històrics 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Llibres profètics 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Evangelis Sinòptics i Actes 6 1r Dra. Begonya Palau i Rigol fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Cartes Apostòliques 4 2n Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Introducció al Nou Testament 4 2n Dr. Enric Cortès i Minguella fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Introducció a les ciències religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Fenomenologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Seminari Arts Plàstiques i Religió 4 1r Dra. Anna M. Blasco i Bardas fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Introducció a la diversitat religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Psicologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Sociologia de la Religió 4 2n Dra. Maria Forteza González fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Jaume Balateu i González , Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Jaume Angelats i Morató fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic de Bíblia Escrits Joànnics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Introducció a les ciències religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala fields.tit_mesinfo
Cursos Bàsics (virtual) Curs Bàsic del Fet Religiós Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Cursos Monogràfics (virtual) Cursos Monogràfics Teologies emergents 1 Primer trimestre Dr. Josep Castanyé i Subirana fields.tit_mesinfo
Cursos Monogràfics (virtual) Cursos Monogràfics Testimonis de la fe en diàleg amb la cultura 1 Segon trimestre Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Cursos Monogràfics (virtual) Cursos Monogràfics Papa Francesc 1 Tercer trimestre Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Jesusen Berri Ona (Kristau mezua) 6 Seihilekoa 1º Lic. Nestor Artola fields.tit_mesinfo
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Jainkoa bilatzea gaur (Erlijioa, kultura eta balioak) 6 Seihilekoa 1º Lic. Mikel Iraundegi fields.tit_mesinfo
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Erlijioko Pedagogia eta Didaktika Lehen Hezkuntzan 6 Seihilekoa 2º Lic. Aritz Lucea fields.tit_mesinfo
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Ebanjelioaren arabera bizitzea (Eliza, sakramentuak eta morala) 6 Seihilekoa 2º Dr. Roberto Casas fields.tit_mesinfo
DECA Primària Per als professors d’Educació Infantil i Primària La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) 6 1r Llic. Ester Caballero i Alonso fields.tit_mesinfo
DECA Primària Per als professors d’Educació Infantil i Primària Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors) 6 1r Llic. Xavier Iglesia i Edrosa fields.tit_mesinfo
DECA Primària Per als professors d’Educació Infantil i Primària Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 6 2n Llic. Yolanda Otal i De la Torre fields.tit_mesinfo
DECA Primària Per als professors d’Educació Infantil i Primària Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) 6 2n Llic. Oriol Ràfols i Rubires fields.tit_mesinfo
DECA Secundària Assignatures Per als professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerats Pedagogia de la Religió a Secundària 6 1r Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez fields.tit_mesinfo
DECA Secundària Assignatures Per als professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerats Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària 4 2n Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez fields.tit_mesinfo
DECA Secundària Assignatures Per als professors d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerats Didàctica de la Religió a Secundària 4 2n Llic. Carme Arnau i Jordana fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS) Història de la interpretació del mite 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS) Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS) Poètica de l’imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Dr. Jorge Rodríguez Ariza fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS) Mitologia judeocristiana 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Pilar Casals i Miret fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS) Simbologia i religions 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS) Mitologia clàssica 3 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Sergi Grau fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS) Simbologia i mística 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Xavier Melloni i Ribas , Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS) Simbologia i literatura 2 2n semestre (abril.-juny) Llic. Oriol Izquierdo i Llopis fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS) Simbologia i art 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Jaume Aymar , Dr. Jesús Oliver-Bonjoch i Oliver fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS) Simbologia en l’esfera social, política, econòmica 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Josep Rom , Dr. Albert Moya i Ruiz fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS) Simbologia i Psicologia 1 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Pedro Yscadar i Rojas , Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS) Rutes simbòliques 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Jorge Rodríguez Ariza fields.tit_mesinfo
Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS) Treball de fi de Diploma 4 2n semestre (febrer-juny) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Els Fonaments de l’Islam 5 1r Llic. Theo Loinaz fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Ramon M. Nogués i Carulla , Llic. Miquel Calsina i Buscà fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Recursos per a l’animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Hebreu I* 5 Anual fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Hebreu I ** 5 Anual fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural El Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 1r Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Diego Sola i Garcia fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Metodologia de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Hermenèutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Exegesi NT II: Les Paràboles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Esglésies Orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Metodologia de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Judaisme Postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Personatges de l'Evangeli de Joan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Exegesi AT II: L’èxode, exegesi i hermenèutica 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Hinduisme 5 1r Lic. Fabian E. López fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Història de la missió apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Literatura intertestamentària 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Seminari I. Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Les religions i els drets humans 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Seminari: Instruments per al diàleg 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Seminari: Diàleg: principis i exercici 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Sànscrit I 5 1r Dra. Laia Villegas fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Hebreu I 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Revelació i Revelacions 5 1r Llic. José Manuel Andueza fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Religions africanes tradicionals i afroamericanes 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Trets fonamentals de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Els Fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Daoisme, Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Espiritualitat, religió i postmodernitat 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Llic. Joan Febrer fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Teologia Protestant dels segles XIX i XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Perspectives sobre l'Islam Plural 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 2n Llic. Ezequiel Mir fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Història del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Espiritualitat en els textos bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Recursos per a l'animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Ecumenisme després del Vaticà II 5 2n Dr. Andrés Valencia fields.tit_mesinfo
Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual) Especialitat en Identitat Cristiana i Diàleg Fe i Ciència 5 2n Dr. Isaac Llopis i Fusté fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Judaisme postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Teologia protestant dels segles XIX-XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Espiritualitat dels Pobles Originaris a Amèrica Llatina* 5 2n Lic.Diego Irarrazaval fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa (10 ECTS) Religions africanes tradicionals i afroamericanes 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa (10 ECTS) Espiritualitat, religió i postmodernitat 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa (10 ECTS) Daoisme, confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa (10 ECTS) Història de l’ecumenisme i el diàleg intercultural i interreligiós a Amèrica Llatina* 5 2n Dr. Juan Sepúlveda fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS) Cristianisme 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS) Esglésies orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS) Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS) Els fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS) Trets fonamentals de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Seminari sobre diàleg (5 ECTS) Seminari: Diàleg: principis i exercici (es cursa l’any acadèmic 2021-22) 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Seminari sobre diàleg (5 ECTS) Seminari: Instruments per al diàleg (es cursa l’any acadèmic 2020-21) 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret fields.tit_mesinfo
Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual) Tesina (20 ECTS) Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau fields.tit_mesinfo