Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Teologia Espiritual

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4
  • fields.tag_area: Teologia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Llic. Jòrdan Faugier i Botifoll |

fields.tag_justificacio

La teologia espiritual en el mar general de la teologia presenta alguns dels elements fonamentals de l’espiritualitat cristiana i una síntesi històrica del seu desenvolupament en l’Església catòlica. Recalca de forma especial l’experiència espiritual tan personal com comunitària i els grans testimonis de vida i virtuts cristianes.

fields.tag_requisits

Se suposa que l’alumne prèviament ha cursat estudis fonamentals de teologia i de bíblia, així com d’antropologia teològica i història de l’Església.

COMPETÈNCIES

Comunicació escrita
Pensament crític
Pensament analític
Orientació a la qualitat
Resolució de problemes

OBJECTIUS

1. Posar unes bases mínimes com a guia intel•lectual sobre els temes.

2. Despertat interès de l’alumne en els temes de l’espiritualitat cristiana, tan a nivell de la reflexió sobre la seva vida i la de la comunitat cristiana, com poder comprendre altres espiritualitats no cristianes des de la pròpia identitat de fe.

3. Conèixer algunes de les grans tradicions espirituals de l’Església, des de els seus inicis fins el Concili Vaticà II i veure com avui de formes diverses mantenen en gran part la seva actualitat i creativitat. Una part de l’obre de l’Esperit Sant a l’Església.

Tema1. Experiència de Déu i seguiment de Jesús
Tema 2. Discerniment espiritual i vida de pregària
Tema 3. Situacions particulars. Ascètica i Mística
Tema 4. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 1
Tema 5. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 2
Tema 6. Síntesi històrica de l’espiritualitat cristiana 3
 

 

METODOLOGIA

L’alumne llegeix i estudia els textos que hi ha a la web, i respon a les preguntes. Envia les respostes en el marc de temps prefixat. També participa dels debats oberts que hi ha i assisteix a les trobades presencials.

AVALUACIÓ

El professor estudia les respostes dels alumnes, les comenta per escrit i les qualifica , explicant les raons de les qualificacions. També té molt present els debats o fòrums i la presència dels alumnes a les trobades presencials.

Diccionaris d’espiritualitat, fons documental de “Clàssics del Cristianisme”, obres de determinats autors i escrits del professor