Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Història de l’Església a Catalunya

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: | Periodo lectivo:
  • Profesorado: Dr. Diego Sola i Garcia |

Justificación

Donar una visió estructurada en 14 temes sobre l’origen i evolució de l’Església a Catalunya i entorn al que va estar vinculada. Es seguirà una visió cronològica, però també cronogràfica, insistint en aquells temés que més han afectat a l’església catalana vinculada a una societat i a un moment històric concret.

Requisitos y orientaciones previas

Capacitat per recuperar, analitzar i reelaborar informació des de diferents fonts.
Capacitat per al coneixement i utilització de les fonts històriques.
Capacitat de relacionar Història i societat contemporània.