Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Hinduisme

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Diálogo | Periodo lectivo: 2n semestre
  • Profesorado: Lic. Fabian E. López |

Justificación

L’estudi de les religions més importants del món és una tasca essencial per a comprendre l’abast del diàleg interreligiós. L’Hinduisme és una de les tradicions religioses més antigues de la humanitat, amb una riquesa textual, simbòlica i ritual d’una extraordinària profunditat humana. A
banda d’això, arribar a tenir una certa comprensió de l’Hinduisme ens permet també tenir les claus per fer-nos càrrec de l’origen del Buddhisme. L’estudi d’una tradició tan allunyada de la nostra ens permet igualment arribar a comprendre millor l’especificitat del nostre propi món cultural i religiós.

Requisitos y orientaciones previas

No hi ha requisits previs, donat que el curs és introductori.

1-. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
2-. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
3-. Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
4-. Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.