Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

El judaisme postbíblic

 • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
 • Modalidad: Iscreb Presencial
 • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
 • Área: Diálogo | Periodo lectivo:
 • Profesorado: Dr. Enric Cortès i Minguella |

Justificación

De cara al diìaleg interreligiós es fa absolutament necessari l’estudi de les arrels del judaisme que ens permeten d’una banda entendre millor el NT. Sense l’estudi de Jesús com jueu difícilment podem saber res del Jesús històric.
D’altra banda parlar de Déu amb els nostres germans grans en la fe, els jueus d’avui, implica conèixer-los en les seves arrels, i aquestes són les que trobem a partir dels anys 90 dC i etc.

Requisitos y orientaciones previas

Conèixer el NT a nivell almenys dels cursos fets a l’ISCREB. Igualment conèixer l’AT pels cursos fets a l’ISCREB o en alguna institució docent del mateix nivell.

Coneixement del fet religiós jueu.

 1. Integració dels fonaments bíblico-jueus.
 2. Consciència de la complexitat del missatge religiós del judaisme.
 3. Coneixement i aprofundiment de la diversa forma en què s’ha anat entenent la halakà jueva fins al nostres dies.
 4. Opinió crítica de la realitat.

Competències del saber fer

 1. Desenvolupament de la capacitat crítica.
 2. Capacitat de comprendre
 3. Capacitat de transmetre.

Tenir nocions generals introductòries als escrits de l’AT (sobretot Pentateuc i profetes)
Entendre la metodologia històrico crítica tal com la recomana el Pontifici Institut Bíblic el 1993 en el seu document sobre La Interpretació de la Bíblia en l’Església.
Practicar aquesta metodologia en els fragments de literatura jueva llegits.

1- La importància de la tradició oral en el Judaisme.
2- Les fonts de l’halakà dins del Judaisme.
3- Principals institucions del Judaisme:

 1. Els Patriarques a Israel.
 2. Els Gaons a Babilònia i a Israel.
 3. La sinagoga.
 4. Una teologia prou ortodoxa, la càbala.
 5. Els hassidim.

4- Les principals festes jueves: Pasqua, Pentecosta, Lag ba-‘Omer, Roix ha-Xanà. Yom Kippur, Cabanes , el xabbat.