Logo

Bachillerato en Ciencias Religiosas

Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana

  • Titulación: Batxillerat en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Curso: 1o | Semestre: 1r | ECTS: 4 | Horas de clase semanales: 2
  • Área: | Periodo lectivo:
  • Profesorado: Llic. Mònica Santin |

Justificación

No podem negar que en la cultura actual la imatge plàstica juga un paper important. També el coneixement del fet religiós al llarg de la història pot quedar enriquit per la contemplació i per l’aproximació al contingut d’unes imatges artístiques.

Tot fent un repàs de la iconografia cristiana –des dels primers segles al segle xviii– en aquest seminari ens acostarem al fet religiós a través de les obres d’uns creadors que, al llarg de la història, han ajudat a fer visible l’invisible.

Requisitos y orientaciones previas

Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...).

Competències transversals
1. Capacitat d’observació i d’anàlisi.
2. Capacitat de comunicació oral i escrita.
3. Capacitat d’adquirir coneixements bàsics (culturals, històrics, artístics).

Competències específiques
1. Aproximació a l’art cristià en el context cultural d’Occident.
2. Prendre consciència de les perspectives interdisciplinàries d’anàlisi i saber interpretar la complexitat cultural dels fenòmens religiosos.

Objectius:

1. Introduir a l’estudi de la iconografia cristiana d’Occident des del paleocristianisme fins al
segle xviii.
2. Conèixer algunes eines analítiques i terminològiques que permetin una aproximació a la imatge
i al seu missatge cristià.
3. Saber apropar-se a la relació imatge/text, representacions plàstiques/fonts escrites com a clau
de lectura o d’interpretació.
4. Analitzar algunes obres de l’ampli repertori de representacions plàstiques d’iconografia cristiana
de diferents èpoques.

1. La imatge plàstica: una aproximació diferent al missatge cristià. Art i transcendència. Art sagrat i art religiós. L’obra d’art: forma i contingut. Imatge i text. La iconografia com a mètode
d’interpretació de l’art.
2. Els inicis de la iconografia cristiana. De l’art paleocristià als mosaics de Ravenna.
3. L’Edat Mitjana: l’obra d’art al servei de Déu. La pintura romànica. Canvis iconogràfics de l’època gòtica. La influència de la Llegenda Àuria.
4. L’abandó de l’estètica medieval. Els Renaixement a Europa. Les escenes religioses en la pintura flamenca: l’obra de Jan Van Eyck. De Giotto al ple renaixement italià.
5. El manierisme. Tiziano. El Greco. Les aportacions iconogràfiques de la Contrareforma. La Iconologia de Cesare Ripa.
6. La iconografia barroca a través de l’exemple d’alguns artistes. La pintura barroca als Països Baixos i a Espanya. La perduració dels models iconogràfics barrocs fins al segle xviii.
 

Metodologia:

Treball dins de l’aula: 40%.
1. Classes magistrals: 30%.
2. Exercicis, comentaris de textos, exposicions orals i tutories sobre treballs 10%.

Treball fora de l’aula: 60%.
1. Estudi personal, lectures i consulta de materials gràfics: 30%.
2. Preparació i realització d’un treball d’anàlisi comparativa de dues obres d’iconografia religiosa
(Elecció a comentar): 30%.