Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Exegesi NT II: Els miracles de Jesús

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Biblia | Periodo lectivo: 1r semestre
  • Profesorado: Llic. Jaume Balateu i González |

Justificación

Què deuen tenir aquestes històries escrites fa una pila d’anys i que encara avui ens captiven? Certament que es diu que una imatge val més que mil paraules, que una imatge impacte més en la memòria i es recorda més fàcilment que no pas un discurs abstracte. Però, copsem el sentit de les paràboles? El seu significat?
Hem sentit les paràboles de Jesús des de petits i encara ens interpel·len. És un dels elements més característics del missatge de Jesús, potser el que més, i presenten una realitat que ens apropen
al Jesús històric i a la Palestina del segle I, però les va pronunciar Jesús tal com les trobem ara?

Requisitos y orientaciones previas

És requereix haver cursat les assignatures que tracten el Nou Testament, sobretot Introducció al Nou Testament i els Sinòptics.

Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.
Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los. Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i ús de les llengües bíbliques.
Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

L’estudiant serà capaç de conèixer les teories, interpretacions, mètodes tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament les paràboles i poder interpretar-les. Serà capaç d’assolir un coneixement més profund dels evangelis sinòptics que el farà servir com a fonament
de la teologia. També serà capaç d’escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o grups de discussió. I, finalment, ser capaç de comunicar de manera escrita o oral els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

Gran part dels evangelis sinòptics està ocupat per paràboles de Jesús i aquestes no són úniques en el món contemporani de Jesús. Aquesta assignatura concentra els esforços en cercar el sentit
original de les paràboles, intentant discernir què ha afegit la tradició primitiva i què hi ha de la mà redactora dels evangelistes, amb la finalitat d’arribar a les paràboles tal com Jesús les hauria pronunciat i al sentit que originàriament tenien.

El curs està dividit en set unitats:
Unitat 1. Les paràboles de Jesús en els evangelis
Unitat 2. El llenguatge de les paràboles
Unitat 3. Estructura de les paràboles
Unitat 4. Història de la interpretació de les paràboles
Unitat 5. El camí que han fet les paràboles. De Jesús als evangelis
Unitat 6. Aproximació al missatge de les paràboles
Unitat 7. Estudi de dues paràboles

A l’aula:
1. Exposició del professor (30%).
2. Exposició de l’estudiant, grup de discussió, exercicis (15%).

Fora de l’aula:
1. Lectures, recensió i comentari d’un text, treballs individuals, recerca de materials pertinents a biblioteques (25%).
Estudi personal (30%).

L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant:
1. L’exposició oral i la participació a l’aula (25%)
2. La recensió i comentari escrit d’un text i els treballs individuals (25%)
3. El treball final sobre una paràbola (50%)

 Pel que fa al material del curs, un bon manuals de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre deJ. JeremiasLas parábolas de Jesús, Estella: Verbo Divino 2003. Un altre llibre important és el de C. H. Dodd, Las Parábolas del Reino, Madrid: Cristiandad 2001. Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic.