Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Perspectives de l’Islam plural

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Diálogo | Periodo lectivo: 2n semestre
  • Profesorado: Dra. Dolors Bramon i Planas |

Justificación

El propòsit general d’aquesta assignatura serà aprofundir en l’adquisició de coneixements sòlids sobre l’islam per tal de detectar i refutar tòpics i errors històrics que circulen a Occident.

Requisitos y orientaciones previas

Encara que l’àrab sigui la llengua de culte dels musulmans no caldrà el coneixement d’aquesta llengua.

Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
Coneixement de cultures d’altres països.
Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, practiques i estils de vida.
Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.