Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Arts contemporànies i cristianisme

Justificación

Aquesta assignatura és una matèria comuna per als alumnes de les dues especialitats de la Llicenciatura en Ciències religioses. A l’especialitat de diàleg interreligiós, ecumènic i cultural, és oportú que, dins el bloc de matèries corresponents al diàleg amb la cultura (Trets fonamentals de la cultura actual, Fe i ciència i Els reptes de la governança global), hi hagi una matèria que abordi la dimensió més artística de la nostra cultura contemporània des de la perspectiva del
diàleg amb el cristianisme. Igualment, per als alumnes de l’especialitat en Teologia bíblica serà un complement a la seva formació bíblica, per ajudar-los a copsar com l’Escriptura ha estat present i en diàleg amb la nostra cultura contemporània.

Requisitos y orientaciones previas

D’alguna manera aquesta assignatura prolonga la de primer cicle que aborda el recorregut de les Arts plàstiques i la música fins a l’edat contemporània tot fent-se ressò de com aquestes han estat vehicle del missatge cristià.