Logo

Cursos Básicos Presenciales

Seminari Arts Plàstiques i Religió

  • Titulación: Cursos Bàsics
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 4
  • Área: | Periodo lectivo:
  • Profesorado: Dra. Anna M. Blasco i Bardas |

Justificación

 No podem negar que en la cultura actual la imatge plàstica juga un paper important. També el coneixement del fet religiós al llarg de la història pot quedar enriquit per la contemplació i per l’aproximació al contingut d’unes imatges artístiques.
Tot fent un repàs de la iconografia cristiana –des dels primers segles al segle XVIII- en aquest seminari ens acostarem al fet religiós a través de les obres d’uns creadors que, al llarg de la història, han ajudat a fer visible l’invisible.
Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...)

 

Requisitos y orientaciones previas

 Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...)

1- Capacitat d’observació i d’anàlisi
2- Capacitat de comunicació oral i escrita
3- Capacitat d’adquirir coneixements bàsics (culturals, històrics, artístics)
4- Aprendre a situar una imatge en un determinat marc històric i cultural
5- Adquirir coneixements bàsics d’iconografia cristiana
6- Aprendre a mirar i poder reconèixer el relat que amaga una imatge
7- Adquirir sensibilitat envers la complexitat de la representació plàstica del missatge cristià.

 1- Introduir a l’estudi de la iconografia cristiana d’Occident des del paleocristianisme fins al segle XVIII
2- Conèixer algunes eines analítiques i terminològiques que permetin una aproximació a la imatge i al seu missatge cristià
3- Saber apropar-se a la relació imatge/text, representacions plàstiques/fonts escrites com a clau de lectura o d’interpretació
4- Analitzar algunes obres de l’ampli repertori de representacions plàstiques d’iconografia cristiana de diferents èpoques

 1- La imatge plàstica: una aproximació diferent al missatge cristià. Art i transcendència. Art sagrat i art religiós. L’obra d’art: forma i contingut. Imatge i text. La iconografia com a mètode d’interpretació de l’art.


2- Els inicis de la iconografia cristiana. De l’art paleocristià als mosaics de Ravenna.

3- L’Edat Mitjana: l’obra d’art al servei de Déu. La pintura romànica. Canvis iconogràfics de l’ època gòtica. La influència de la Llegenda Àuria.


4- L’abandó de l’estètica medieval. Els Renaixement a Europa. Les escenes religioses en la pintura flamenca: l’obra de Jan Van Eyck. De Giotto al ple renaixement italià.


5- El manierisme. Tiziano. El Greco. Les aportacions iconogràfiques de la Contrareforma. La Iconologia de Cesare Ripa.


6- La iconografia barroca a través de l’exemple d’alguns artistes. La pintura barroca als Països Baixos i a Espanya. La perduració dels models iconogràfics barrocs fins al segle XVIII

 

 

 Treball dins de l’aula: 40%
Classes magistrals: 30%
Exercicis, comentaris de textos, exposicions orals i tutories sobre treballs 10%

Treball fora de l’aula: 60%
Estudi personal, lectures i consulta de materials gràfics: 30%
Preparació i realització d’un treball d’anàlisi comparativa de dues obres d’iconografia religiosa (Elecció a comentar): 30%

 50%: Assistència a classe, participació i realització d’exercicis i comentaris de textos o imatges encarregats a l’aula.

50%: Treball individual: 40 % treball escrit i 10% exposició oral