Logo

Buscador de cursos

Buscador de cursos

Estudios Curso Asignatura ECTS Semestre Profesor
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Ética 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Historia de la Filosofía I 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Sociología de la Religión 4 1r Dra. Maria Forteza González + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Moral Fundamental 4 1r Dr. Antoni Nello i Figa + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Griego I * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana 4 1r Llic. Mònica Santin + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Metafísica 4 2n Llic. Daniel Salgueiro + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Fenomenologia de la religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Historia de la Filosofía II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Teología Fundamental 6 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Metodología Teológica 2 2n Llic. José Manuel Andueza + info
Batxillerat en Ciències Religioses Primer Curs: Temes introductoris Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Dr. Jaume Duran + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Seminari: Música religiosa * 4 1r Llic. Josep Falcó i Soler + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Misterio de Dios 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Libros Proféticos 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Pentateuco e Históricos 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Evangelios Sinópticos y Hechos 6 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Introducción a la Diversidad Religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Griego II * 4 1r Llic. Samuel Sais i Borràs + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Cristología 6 2n Dr. Màxim Muñoz i Durán + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Escatología 4 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Moral de la Vida (Bioética) 4 2n Dr. Antoni Nello i Figa + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Antropologia teologica 6 2n Dr. Josep M. Yglesias i Cornet + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Patrología 4 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Moral del amor y la sexualidad 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Batxillerat en Ciències Religioses Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist Mariologia 2 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Eclesiología 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Teología Espiritual 4 1r Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Derecho Canónico 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso , Dr. Ramon Batlle i Tomàs + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Introducción al Ecumenismo 2 1r Dr. Antoni Matabosch i Soler + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Teología Pastoral 4 1r Dr. Josep Casellas i Matas + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Historia de la Iglesia I (Antigua y Medieval) 4 1r Dr. Josep Mª Martí Bonet + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Sacramentos 6 2n Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Liturgia 2 2n Dr. Joan Torra i Bitlloch + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Escritos Juánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Cartas Apostólicas 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Historia de la Iglesia II (moderna y contemporánea) 4 2n Dr. Diego Sola i Garcia + info
Batxillerat en Ciències Religioses Tercer curs: La vida cristiana en Església Seminario de Síntesis Teológica 6 2n Dr. Josep Giménez i Melià + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Metodología Teológica 2 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Antropología Filosófica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Historia de la Filosofía I 4 1r Llic. Daniel Salgueiro + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Ética 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Seminario: Simbología y Estética 4 1r Dr. Jordi Carcasó + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Griego I 4 1r Dr. Ramon Torné i Teixidó + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Introducción a las Ciencias Religiosas 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Moral Fundamental 4 2n Llic. Lluís Sallán i Abizanda , Dr. Jesús Manuel Herreros i Recio + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Historia de la Filosofía II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Teología Fundamental 6 2n Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre , Llic. Jaume Balateu i González + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Sociología de la Religión 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Metafísica 4 2n Dr. Andreu Grau i Arau + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Primer curso: Temas introductorios (virtual) Fenomenología de la Religión 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Libros Proféticos 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Misterio de Dios 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Cristología 6 1r Llic. Isabel Giménez Beút + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Mariología 2 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Moral de la Vida (Bioética) 4 1r Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Seminario: Una mirada al mundo de la globalización * 4 1r Dra. Dolors Oller i Sala + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Antropología Teológica 6 2n Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Escatología 4 2n Llic. Núria Caum i Aregay , Dr. Bonifacio Fernández i García + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Evangelios Sinópticos y Hechos 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Moral del amor y la sexualidad 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Patrología 4 2n Llic. Josep Sastre i Portella + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Pentateuco e Históricos 4 2n Dr. Jaume Angelats i Morató , Dr. Emeterio Chaparro i Lillo + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Introducción a la Diversidad Religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Segundo curso: El Dios que se revela en Jesucristo (virtual) Griego II * 4 2n Dr. Ramon Torné i Teixidó + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Derecho Canónico 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Historia de la Iglesia I (Antigua y Medieval) 4 1r Dra. Núria Montserrat Farré i Barril + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Eclesiología 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Introducción al Ecumenismo 2 1r Dr. Andrés Valencia + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Cartas Apostólicas 4 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Teología Pastoral 4 1r Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Sacramentos 6 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Liturgia 2 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Teología Espiritual 4 2n Llic. Jòrdan Faugier i Botifoll + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Escritos Juánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Historia de la Iglesia II (moderna y contemporánea) 4 2n Llic. César Murillo i Rademacher + info
Bachillerato en Ciencias Religiosas (virtual) Tercer curso: La vida cristiana en la Iglesia (virtual) Seminario de Síntesis Teológica 6 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Crèdits de lliure elecció Cristianisme i Justícia LES DIVERSES TRADICIONS ESPIRITUALS 1 1r + info
Crèdits de lliure elecció Cristianisme i Justícia ELS POBRES, ROSTRE DE CRIST I VEU DE DÉU 1 2n + info
Crèdits de lliure elecció Fundació Joan Maragall Claus de lectura de la bíblia (VII) La dona en el Nou Testament 1 1r + info
Crèdits de lliure elecció Institut Superior de Ciències Religioses (ISCREB) Discursos Ètics Contemporanis 1,5 1r Dr. Francesc Torralba i Roselló + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Pentateuco e Históricos 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Libros Proféticos 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Evangelios Sinópticos y Hechos 6 1r Dra. Begonya Palau i Rigol + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Cartas Apostólicas 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic de Bíblia Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Introducción a las Ciencias Religiosas 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Fenomenología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Seminari Arts Plàstiques i Religió 4 1r Dra. Anna M. Blasco i Bardas + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Introducción a la Diversidad Religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Psicología de la Religión 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Sociología de la Religión 4 2n Dra. Maria Forteza González + info
Cursos Bàsics Curs Bàsic del Fet Religiós Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Introducción al Antiguo Testamento 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Libros Proféticos 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Cartas Apostólicas 4 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Escritos Sapienciales y Salmos 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Introducción al Nuevo Testamento 4 2n Llic. Jaume Balateu i González , Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Pentateuco e Históricos 4 2n Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Evangelios Sinópticos y Hechos 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Biblia Escritos Joánicos 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Antropología Filosófica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Seminario: Simbología y Estética 4 1r Dr. Jordi Carcasó + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Introducción a las Ciencias Religiosas 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Psicología de la Religión 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Introducción a la Diversidad Religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Sociología de la Religión 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala + info
Cursos Básicos (virtual) Curso Básico de Hecho Religioso Fenomenología de la Religión 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Cursos Monográficos (virtual) Cursos Monográficos Teologies emergents 1 Primer trimestre Dr. Josep Castanyé i Subirana + info
Cursos Monográficos (virtual) Cursos Monográficos Testimonis de la fe en diàleg amb la cultura 1 Segon trimestre Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Cursos Monográficos (virtual) Cursos Monográficos Papa Francesc 1 Tercer trimestre Llic. José Manuel Andueza + info
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Jesusen Berri Ona (Kristau mezua) 6 Seihilekoa 1º Lic. Nestor Artola + info
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Jainkoa bilatzea gaur (Erlijioa, kultura eta balioak) 6 Seihilekoa 1º Lic. Mikel Iraundegi + info
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Erlijioko Pedagogia eta Didaktika Lehen Hezkuntzan 6 Seihilekoa 2º Lic. Aritz Lucea + info
Deca en Euskera Haur eta Lehen Hezkuntzako maisuak Ebanjelioaren arabera bizitzea (Eliza, sakramentuak eta morala) 6 Seihilekoa 2º Dr. Roberto Casas + info
DECA Primaria Para los profesores de Educación Infantil y Primaria La Buena noticia de Jesús (El mensaje cristiano) 6 1r Llic. Ester Caballero i Alonso + info
DECA Primaria Para los profesores de Educación Infantil y Primaria Buscar a Dios hoy (Religión, cultura y valores) 6 1r Llic. Xavier Iglesia i Edrosa + info
DECA Primaria Para los profesores de Educación Infantil y Primaria Pedagogía y Didáctica de la religión en Primaria 6 2n Llic. Yolanda Otal i De la Torre + info
DECA Primaria Para los profesores de Educación Infantil y Primaria Vivir según el Evangelio (La Iglesia, los sacramentos y la moral) 6 2n Llic. Oriol Ràfols i Rubires + info
DECA Secundaria Asignaturas Para los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato Pedagogía de la Religión en Secundaria 6 1r Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez + info
DECA Secundaria Asignaturas Para los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato Diseño curricular de la ERE en Secundaria 4 2n Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez + info
DECA Secundaria Asignaturas Para los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato Didáctica de la Religión en Secundaria 4 2n Llic. Carme Arnau i Jordana + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 1. Metodología, análisis e interpretación del mito y del símbolo (6 ECTS) Historia de la interpretación del mito 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 1. Metodología, análisis e interpretación del mito y del símbolo (6 ECTS) Exégesis y hermenéutica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 1. Metodología, análisis e interpretación del mito y del símbolo (6 ECTS) Poética del imaginario y Mitocrítica 2 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Dr. Jorge Rodríguez Ariza + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 2. Grandes relatos mitológicos (9 ECTS) Mitología judeocristiana 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Pilar Casals i Miret + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 2. Grandes relatos mitológicos (9 ECTS) Simbología y religiones 3 1r semestre (nov.-gen.) Dr. Xavier Marín i Torner + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 2. Grandes relatos mitológicos (9 ECTS) Mitología clásica 3 1r semestre (oct.-nov.) Dr. Sergi Grau + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módul 3. Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS) Simbología y mística 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Xavier Melloni i Ribas , Dr. Xavier Marín i Torner + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módul 3. Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS) Simbología y literatura 2 2n semestre (abril.-juny) Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módul 3. Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS) Simbología y arte 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Jaume Aymar , Dr. Jesús Oliver-Bonjoch i Oliver + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módul 3. Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS) Simbología en la esfera social, política y económica 3 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Josep Rom , Dr. Albert Moya i Ruiz + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módul 3. Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS) Simbología y Psicología 1 2n semestre (febr.-abr.) Dr. Pedro Yscadar i Rojas , Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 4. Aplicación y profundización (5 ECTS) Rutas simbólicas 1 2n semestre (abril.-juny) Dr. Jorge Rodríguez Ariza + info
Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología Módulo 4. Aplicación y profundización (5 ECTS) Trabajo fin de Diploma 4 2n semestre (febrer-juny) Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Núria Caum i Aregay + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Esglésies Orientals 5 1r Dr. Xavier Vicens i Pedret + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Seminari I: Instruments per al Diàleg 5 1r Dr. Andreu Ibarz i Mellado + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Els Fonaments de l’Islam 5 1r Llic. Theo Loinaz + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Trets fonamentals de la cultura actual 5 1r Dr. Miquel Tresserras i Majó + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Ramon M. Nogués i Carulla , Llic. Miquel Calsina i Buscà + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Daoisme i Confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Religions africanes i afroamericanes tradicionals 5 2n Llic. Antoni Calvera i Pi , Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi NT I: Relats de la resurrecció 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Hermenéutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Recursos per a l’animació Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica L'Espiritualitat en els textos Bíblics 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Llicenciatura en Ciències Religioses A.Especialitat en Teologia Bíblica Fe i Ciència i inculturació de la fe 5 2n Dr. Andreu Ibarz i Mellado , Dr. Ramon M. Nogués i Carulla + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Història de la Missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Teologia de les Religions 5 1r Dr. Jaume Flaquer i Garcia + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Espiritualitat, religió i postmodernitat (N. Religiositats) 5 1r Dr. Josep Otón i Catalán + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Els reptes de la governança global 5 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Seminari II: Diàleg, principis i exercici 5 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Buddhisme 5 2n Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Hebreu I* 5 Anual + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Història de la missió Apostòlica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Metodología y técnicas para la elaboración de la tesina * 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Personatges de l’Evangeli de Joan 5 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Literatura jueva en època intertestamentària 5 2n Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Llicenciatura en Ciències Religioses B.Especialitat en Teologia Bíblica Hebreo I ** 5 Anual + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural El judaisme postbíblic 5 1r Dr. Enric Cortès i Minguella + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Ecumenisme després del Vaticà II 5 1r Dr. Daniel Palau i Valero + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Joan Josep Moré i Ramiro + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Teologia protestant dels segles XIX i XX 5 1r Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana , Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Hinduisme 5 2n Lic. Fabian E. López + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C-Especialitat en Diàleg interreligiós ecumènic i cultural Perspectives de l’Islam plural 5 2n Dra. Dolors Bramon i Planas + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Exegesi NT II: Els miracles de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura 5 1r Llic. Jaume Balateu i González , Dr. Jordi Cervera i Valls + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Història de l’Església a Catalunya 5 1r Dr. Diego Sola i Garcia + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Arts contemporànies i cristianisme 5 2n Dra. Anna M. Blasco i Bardas , Dr. Joan Grimalt i Santacana + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Hª del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Llicenciatura en Ciències Religioses C.Especialitat en Teologia Bíblica Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Metodología de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Buddhismo 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Exégesis NT I: Relatos de la Resurrección 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Hermenéutica Bíblica 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Exegasi NT II: Las Parábolas de Jesús 5 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Iglesias Orientales 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Metodología de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Judaísmo Postbíblico 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Personajes del Evangelio de Juan 5 1r Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Exegesis AT II: Éxodo, Exegesis y Hermeneutica 5 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Teología de las Religiones 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Hinduismo 5 1r Lic. Fabian E. López + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Historia de la Misión Apostólica 5 1r Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Literatura intertestamentária 5 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Seminario I. Comprendiendo el Evangelio desde Marcos 5 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Las religiones y los derechos humanos 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Seminario: Instrumentos para el Diálogo 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Seminario: Diálogo: principios y ejercicio 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Sánscrito I 5 1r Dra. Laia Villegas + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Hebreo I 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Revelación y Revelaciones 5 1r Llic. José Manuel Andueza + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Religiones africanas tradicionales y afroamericanas 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Rasgos Fundamentales de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Los Fundamentos del Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Daoísmo, Confucianismo 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Exégesis AT I: La violencia y la paz en los profetas 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Temas de Teología Bíblica I: Imágenes de Dios en la Biblia 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Espiritualidad, religión y postmodernidad 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Seminario II: Los Salmos, un itinerario poético 5 2n Llic. Joan Febrer + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Teología Protestante de los siglos XIX y XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Perspectivas sobre el Islam Plural 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Temas de Teología Bíblica II: Israel y la Iglesia, Pueblo de Dios en la Escritura 5 2n Llic. Ezequiel Mir + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Arte contemporáneo y espiritualidad 5 2n Dr. Diego Malquori + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Dejar resonar el texto en el contexto.Estudio del Medio Bíblico 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Història del text bíblic i crítica textual 5 2n Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Espiritualidad bíblica 5 2n Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Recursos para la animación Bíblica 5 2n Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Ecumenismo después de Vaticano II 5 2n Dr. Andrés Valencia + info
Licenciatura en Ciencias Religiosas (virtual) Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo Fe y Ciencia 5 2n Dr. Isaac Llopis i Fusté + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Judaísmo Postbíblico 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Teología de las Religiones 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Teología Protestante de los Siglos XIX-XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Arte contemporáneo y espiritualidad 5 2n Dr. Diego Malquori + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Espiritualidad de Pueblos Originarios de América Latina* 5 2n Lic.Diego Irarrazaval + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Módulo complementario sobre la diversidad religiosa (10 ECTS) Religiones africanas tradicionales y afroamericanas 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Módulo complementario sobre la diversidad religiosa (10 ECTS) Espiritualidad, religión y postmodernidad 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Módulo complementario sobre la diversidad religiosa (10 ECTS) Daoísmo, Confucianismo 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Módulo complementario sobre la diversidad religiosa (10 ECTS) Historia de Ecumenismo y el Diálogo Intercultural e Interreligioso en América Latina* 5 2n Dr. Juan Sepúlveda + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Religiones, ecumenismo y cultura (25 ECTS) Cristianismo 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Religiones, ecumenismo y cultura (25 ECTS) Iglesias Orientales 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Religiones, ecumenismo y cultura (25 ECTS) Buddhismo 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Religiones, ecumenismo y cultura (25 ECTS) Los Fundamentos del Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Religiones, ecumenismo y cultura (25 ECTS) Rasgos Fundamentales de la Cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Seminario sobre diálogo (5 ECTS) Seminario: Diálogo: principios y ejercicio (se cursa en el año académico 2021-22) 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Seminario sobre diálogo (5 ECTS) Seminario: Instrumentos para el Diálogo (se cursa en el año académico 2020-21) 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Máster en Diálogo interreligioso, ecuménico y cultural (virtual) Tesina (20 ECTS) Metodología y Técnicas para la Elaboración de la Tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info