fecc             ISCREB

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Duració del curs: 30 h. on-line i asincròniques (es pot accedir als continguts del curs en l'horari que més convingui, les classes no són en directe.)
 • Període de matriculació: del 5 de setembre fins una setmana abans de començar el curs. 
 • Dates d'impartició del curs: 23 de gener al 24 de març de 2023
 • Llengua vehicular: català.
 • 30 places disponibles. 
 • Cost: 40€.
 • Organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Preu

El preu del curs és de 40 €.

Matrícula
 • Duració del curs: 30 h. on-line i asincròniques (es pot accedir als continguts del curs en l'horari que més convingui, les classes no són en directe.)
 • Període de matriculació: del 5 de setembre fins una setmana abans de començar el curs. 
 • Dates d'impartició del curs: 23 de gener al 24 de març de 2023.
 • Llengua vehicular: català.
 • 30 places disponibles. 
 • Cost: 40€.
 • Organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • Presentació

  Coneixerem, analitzarem i aprendrem a programar per competències a partir del nou currículum de Religió catòlica LOMLOE.

  El curs es realitzarà en modalitat online. El contingut del curs estarà disponible en el campus virtual que facilitarem als participants. L'avaluació es farà de manera contínua, el producte final seran les programacions realitzades. Serà necessari obtenir la qualificaciód'apte per obtenir la certificació de l'aprofitament de curs.

 • Continguts
  1. El camí recorregut fins a arribar a la LOMLOE.
  2. El currículum competencial de religió catòlica LOMLOE a Infantil i Primària.
  3. Capacitats/ Competències específiques criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge al nou currículum de religió catòlica LOMLOE.
  4. La programació competencial d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge per a Infantil i Primària.
 • Requisits d'accés

  El nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat és el d'Educació Infantil i Primària. L'activitat es promou des de Barcelona, però
  pel fet de ser on-line, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places.

 • Objectius
  • Familiaritzar-se amb el nou currículum de religió catòlica a Infantil i Primària.
  • Identificar el nou currículum com una oportunitat per a la reflexió pedagògica de la pràctica a l'aula.
  • Analitzar el nou currículum i seqüenciar els seus elements per tal de poder elaborar les programacions de les unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge.
  • Proporcionar referents metodològics que afavoreixin la programació d’unitats didàctiques i/o situacions d’aprenentatge per a les etapes d’Infantil i Primària. 
 • Destinataris

  El nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat és el d'Educació Infantil i Primària. L'activitat es promou des de Barcelona, però
  pel fet de ser on-line, es poden inscriure mestres de tot el territori (sempre considerant que el curs només es reconeix pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Disposem de 30 places.