fecc             ISCREB

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Duració del curs: 30 h. on-line, asincròniques (es pot accedir als continguts del curs a l'hora que es desitgi, les classes no són en directe). 
 • Període de matriculació: Del 5 de setembre de 2022 al 30 de gener de 2023.
 • Dates de l'activitat: Del 31 de gener al 31 de març de 2023.
 • 30 places disponibles.
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Preu

El preu del curs és de 40 €. Es pot tramitar la matriculació mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

Matrícula
 • Duració del curs: 30 h. on-line, asincròniques (es pot accedir als continguts del curs a l'hora que es desitgi, les classes no són en directe). 
 • Període de matriculació: Del 5 de setembre de 2022 al 30 de gener de 2023.
 • Dates de l'activitat: Del 31 de gener al 31 de març de 2023.
 • 30 places disponibles.
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • Presentació

  Curs per a professorat de religió per tal de conèixer testimonis bíblics per a treballar diferents temàtiques i valors vinculats al currículum de religió. 

  El nou currículum de religió parla sovint dels testimonis bíblics. Així, ens trobem que parla de testimonis d’acollida, de fraternitat, de comunitat, de diversitat, de respecte, compassió, de perdó, d’experiència religiosa, de pau, de resolució de conflictes, de vocació, de missió… Sense dubte és una nova oportunitat per a treballat la Bíblia i diferents personatges. A través d’aquests testimonis es pot reorganitzar el contingut a treballar, es pot afegir informació cultural al voltant de la Bíblia... Estem davant una oportunitat, i alhora un repte.

  És un repte perquè en obliga a conèixer millor la Bíblia i els testimonis que ens presenta. Sovint no es coneixen totes les oportunitats que ens por oferir. Per això aquest curs, per tal d’ampliar el coneixement al voltant de testimonis que ens ajudin a parlar de valors i a presentar diferents models a l’alumnat, més enllà dels habituals.

 • Continguts
  • Els aspectes bíblics que demana treballar el currículum.
  • Presentació de testimonis bíblics.
  • Recursos pedagògics per a presentar testimonis bíblics a l’aula.

  METODOLOGIA I AVALUACIÓ

  El curs es realitzarà en modalitat online. El contingut del curs estarà disponible en el campus virtual que facilitarem als participants. A aquest campus, l'alumne podrà accedir els dies i a les hores que més li convinguin. L'avaluació es farà de manera contínua, el producte final seran les programacions realitzades. Serà necessari obtenir la qualificació d'apte per obtenir la certificació de l'aprofitament de curs.
   

 • Requisits d'accés

  El curs va principalment dirigit a mestres i professors de religió, tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat.
  L'activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser on- line, es poden inscriure mestres de tot el territori. 

 • Objectius
  • Conèixer diferents personatges bíblics que siguin testimonis de fe.
  • Establir valors i competències que es poden treballar amb testimonis bíblics.
  • Desenvolupar la presentació de testimonis bíblics vinculats al currículum.
 • Destinataris

  Mestres i professors de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. L'activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser online, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places. 

   

Professorat