Modalitat mixta: sessions presencials i online (sincròniques i asincròniques).

ECTS
5
Calendari

 

 • Primera fase: 20 i 27 de setembre (sessions presencials, de 18:30 h a 21:00 h a l'ISCREB)
 • Segona fase: 4 i 11 d'octubre (sessions online asincròniques), i  18 octubre (tutories personals online sincròniques). 
 • Tercera fase: 25 octubre i 8 novembre (sessions online asincròniques), 15 novembre: (tutories personals online sincròniques). 
 • Colenda: 22, 29 de novembre; 10 i 20 de desembre (sessions presencials, de 18:30 h a 21:00 h a l'ISCREB);  13 desembre: (tutories personals online sincròniques).

Aquests estudis s'impartiran en català, mitjançant una modalitat mixta (sessions presencials i sessions online sincròniques).

Preu
 • Si ets alumne ordinari de l'ISCREB, el preu per ECTS és de 37 €.
 • Si et matricules com a oient, el preu és de 31 € per ECTS.
Matrícula

Es pot tramitar la matriculació del 5 al 18 de setembre de 2022, mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  «El Sínode ha convidat a un particular esforç pastoral per ressaltar el lloc central de la Paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant incrementar la “pastoral bíblica”, no en juxtaposició amb d’altres formes de pastoral, sinó com animació bíblica de tota la pastoral» (Verbum Domini 73)

  L’activitat evangelitzadora de l’Església, quan resta arrelada i fonamentada en la Paraula de Déu, esdevé fecunda (Is 55,10-11). El curs present incidirà en la dimensió Bíblica de tota pastoral i, des d’una vessant pràctica, en les eines i recursos actualitzats que resulten adients i consonants amb la Paraula.

        

 • Continguts
  • De la pastoral bíblica a l’animació bíblica de la pastoral.
  • La pastoral bíblica a través de les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner).
  • L’Animació bíblica des dels diferents llocs pastorals.
  • Homilètica i catequètica des de l’animació bíblica.

   

  METODOLOGIA I AVALUACIÓ

  • En una primera fase es dedicaran dues sessions presencials per enfocar la temàtica de la matèria.
  • En una segona fase es tractarà la relació de les II.MM. envers la pastoral bíblica de forma telemàtica asincrònica comptant amb dues sessions de tutories personalitzades online sincròniques.
  • En una tercera fase es tractaran els aspectes més pràctics de l’animació bíblica tot comptat també amb una sessió de tutoria personalitzada online sincrònica.
  • Clourà una darrera sessió presencial al gener a mode de cloenda i conclusions. L’avaluació serà contínua a través de diferents propostes per a cada fase.
 • Objectius
  • Analitzar els mecanismes socials que han possibilitat el sorgiment d’un nou marc religiós.
  • Conèixer les diferents manifestacions religioses sorgides en el context postmodern.
  • Establir criteris que permetin realitzar un discerniment sobre el nou context religiós.
  • Cercar vies de diàleg entre el nou context religiós i el cristianisme.
Professor