andalucia             ISCREB

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Curs a distància, dàmbit regional.
 • 40 hores de durada, on-line i asincròniques. 
 • Període de matriculació: del 1 de juliol de 2022 al 27 de gener de 2023.
 • Dates del curs: del 31 de gener de 2023 al 31 de març de 2023.
 • 30 places disponibles. 
 • Aquest curs només es fa en castellà.
 • Dirigit a professors i mestres de religió de tots els nivells educatius. 
 • Professorat: Josep M. Bové
 • Cost del curs: 40 euros. 
 • Curs reconegut per la Junta de Andalucía.

 

Preu
 • El preu del curs és de 40€. 
 • Matriculació on-line: www.iscreb.org
 • Els associats tindran una bonificació de 5€ per cada curs superat.
 • La matriculació dels dos cursos de AMRA - ISCREB es bonifica amb un 25% de descompte. Caldrà indicar en l'apartat d'observacions que s'ha realitzat la matrícula a tots dos cursos per a aplicar el descompte.
Matrícula
 • El període de matriculació s'obre l'1 de juliol del 2022 i es tanca una setmana abans del començament de cada curs.
 • Matriculació on-line: www.iscreb.org
 • El preu per curs és de 40€

 

 • Presentació

  En el marc del nou currículum de la LOMLOE revisem la figura de Maria de Natzaret per desvestir-la de moltes tradicions que només han fet amagar les actituds humanes d'apoderament d'una dona a la Palestina del segle I. Des de l'anàlisi dels textos bíblics, passant per la tradició i la història de l'Església, el seu patrimoni cultural, la seva visió des d'altres tradicions religioses i tot l'articulat simbòlic litúrgic entorn de la figura de Maria de Natzaret construirem una imatge que pugui ajudar-nos a descobrir, identificar i expressar els elements claus de la dignitat i la identitat personal duna experiència vital.

   

 • Continguts
  • Maria de Natzaret als textos bíblics.
  • Maria de Natzaret als textos alcorànics.
  • La figura de Maria de Natzaret comentada des de diferents tradicions religioses.
  • Les actituds humanes de Maria de Natzaret.
  • Maria de Natzaret a la història de la Església cristiana.
  • Lectura des de la feminitat de la figura de Maria de Natzaret.
  • La figura de Maria a la tradició popular i religiosa.
  • Els atributs a la iconografia mariana.
  • La LOMLOE: Implementació de la figura de Maria de Natzaret.
 • Requisits d'accés

  Mestres i professors de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. L'activitat es promou des de Granada, però pel fet de ser online, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places. 

 • Objectius
  • Descobrir i analitzar els textos sagrats de diferents tradicions religioses on apareix Maria de Natzaret.
  • Interpretar les diferents actituds humanes que s'entreveuen en els textos del Nou testament sobre Maria de Natzaret.
  • Introduir-se a la història de l'Església primitiva cristiana i la seva relació amb Maria de Natzaret.
 • Destinataris

  Mestres i professors de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. L'activitat es promou des de Granada, però pel fet de ser online, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places.