fecc             ISCREB

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Duració del curs: 30 h. on-line i asincròniques (es pot accedir als continguts del curs en l'horari que més convingui, les classes no són en directe.)
 • Període de matriculació: del 5 de setembre de 2022 fins una setmana abans de començar. 
 • Dates d'impartició del curs: del 23 de gener al 24 de març de 2023
 • Llengua vehicular: català.
 • Aquest curs està especialment dirigit al professorat de secundària. 
 • 30 places disponibles. 
 • Cost: 40€.
 • Organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Preu
 • El preu del curs és de 40 €.
 • Període de matriculació: 5/09/2022 fins una setmana abans de començar el curs. 
 • Les matrícules es poden tramitar a través de la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/
Matrícula
 • Duració del curs: 30 h. on-line i asincròniques (es pot accedir als continguts del curs en l'horari que més convingui, les classes no són en directe.)
 • Període de matriculació: del 5 de setembre de 2022 fins una setmana abans de començar. 
 • Dates d'impartició del curs: Del 23 de gener al 24 de març de 2023 
 • Llengua vehicular: català.
 • Aquest curs està especialment dirigit al professorat de secundària. 
 • 30 places disponibles. 
 • Cost: 40€.
 • Organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
 • Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • Presentació

  Coneixerem, analitzarem i aprendrem a programar per competències a partir del nou currículum de Religió catòlica LOMLOE.

 • Continguts
  • El currículum competencial de religió catòlica LOMLOE a l’ESO.
  • Competències específiques, criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge al nou currículum de religió catòlica LOMLOE.
  • La programació competencial d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge.
 • Requisits d'accés

  El nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat és el d'Educació Secundària Obligatòria. L'activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser on-line, s'hi pot inscriure professorat de tot el territori (sempre tenint en compte, que només es certificat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Disposem de 30 places.

 • Objectius
  1. Familiaritzar-se amb el nou currículum de religió catòlica a l’ESO.
  2. Analitzar el nou currículum i seqüenciar els seus elements per tal de poder elaborar les programacions de les unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge.
  3. Aplicar els aprenentatges fets durant el curs en la programació d’unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge per als quatre cursos de l’ESO.

   

  Metodologia i avaluació


  El curs es realitzarà en modalitat online. El contingut del curs estarà disponible en el campus virtual que facilitarem als participants. L'avaluació es farà de manera contínua, el producte final seran les programacions realitzades. Serà necessari obtenir la qualificaciód'apte per obtenir la certificació de l'aprofitament de curs.

 • Destinataris

  El nivell del professorat al qual s'adreça l'activitat és el d'Educació Secundària Obligatòria. L'activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser on-line, s'hi pot inscriure professorat de tot el territori (sempre tenint en compte, que només es certificat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Disposem de 30 places.

Professorat

 

 

Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez


           Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez

 

 

Llic. Mar Marquès i Cinca


              Llic. Mar Marquès i Cinca