andalucia             ISCREB

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Curs a distància, d'àmbit regional.
 • 40 hores de durada, on-line i asincròniques. 
 • Període de matriculació: està obert i es tancarà una setmana abans de començar el curs. 
 • Dates del curs: de l'11 d'abril a l'11 de juny de 2023.
 • 60 places disponibles. 
 • Aquest curs només es fa en castellà.
 • Dirigit a professors i mestres de religió de tots els nivells educatius. 
 • Professorat: Josep M. Bové i Yolanda Otal.
 • Cost del curs: 40 euros. 
 • Curs reconegut per la Junta de Andalucía.

 

Preu
 • El preu del curs és de 40€. 
 • Matriculació on-line: www.iscreb.org
 • Els associats tindran una bonificació de 5€ per cada curs superat.
 • La matriculació dels dos cursos de AMRA - ISCREB es bonifica amb un 25% de descompte. Caldrà indicar en l'apartat d'observacions que s'ha realitzat la matrícula a tots dos cursos per a aplicar el descompte.
Matrícula
 • El període de matriculació ja està obert i es tanca una setmana abans del començament de cada curs.
 • Matriculació on-line: www.iscreb.org
 • El preu per curs és de 40€

 

 • Presentació

  En el marc del nou currículum de la LOMLOE revisem la figura de Maria de Natzaret per a desvestir-la de moltes tradicions que només han fet amagar les actituds humanes d'apoderament d'una dona en la Palestina del segle I.

  Des de l'anàlisi dels textos bíblics, passant per la tradició i història de l'Església, el seu patrimoni cultural, la visió d'ella des d'altres tradicions religioses i tot l'articulat simbòlic litúrgic entorn de la figura de Maria de Nazareth construirem una imatge que pugui ajudar-nos a descobrir, identificar i expressar els elements claus de la dignitat i la identitat personal d'una experiència vital. Al seu torn, ens ajudarem d'aquesta formació per a prendre fer anàlisi i prendre consciència crítica, des del professorat, dels diversos materials educatius oferts fins als nostres dies de com es tracta la figura de Maria de Nazareth.

   

 • Continguts
  • La LOMLOE: Implementació de la figura de Maria de Natzaret i la seva aplicació a l'aula.
  • Lectura des de la feminitat de la figura de Maria de Natzaret i la seva aplicació a l'aula.
  • La figura de Maria en la tradició popular i religiosa.
  • Maria de Natzaret en els textos bíblics.
  • Maria de Natzaret en els textos alcorànics.
  • La figura de Maria de Natzaret comentada des de diferents tradicions religioses per a treballar-los a l'aula.
  • Les actituds humanes de Maria de Natzaret.
  • Maria de Natzaret en la història de l'Església cristiana.
  • Els atributs en la iconografia mariana.
  • El currículum ERE LOMLOE d'Infantil, primària, secundària i Batxillerat.
  • Els nous elements de la programació de l'ERE en la LOMLOE: Les situacions d'aprenentatge aplicades a Maria de Natzaret.
  • Metodologia de proposta d'activitats dirigides a reforçar els aspectes més transversals del currículum, afavorint la interdisciplinarietat i la connexió entre els diferents sabers.
 • Requisits d'accés

  Mestres i professors de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. L'activitat es promou des de Granada, però pel fet de ser en línia, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places. 

 • Objectius
  • Analitzar materials educatius per a abordar l'objectiu de coneixement des de la cultura religiosa com ben cultural de la humanitat.
  • Interpretar la figura de Maria des de les feminitats actuals i la seva aplicació a l'aula.
  • Contrastar la figura de Maria de Natzaret en la LOMLOE.
  • Reconèixer els atributs mariològics en les diferents representacions mariològiques com a patrimoni cultural.
  • Crear materials didàctics per a oferir des del marc de l'assignatura de Religió i al seu torn com a possible material a l'assignatura d'Atenció Educativa.
  • Elaborar i analitzar situacions d'aprenentatge entorn de la figura de Maria.
  • Analitzar recursos sobre la figura de Maria de Natzaret.
  • Comprendre i identificar l'univers cultural entorn de la figura de Maria de Nazareth que s'ha construït al llarg dels temps.
  • Descobrir i analitzar els textos sagrats de diferents tradicions religioses on apareix Maria de Nazareth.
  • Interpretar les diferents actituds humanes que s'albiren en els textos del Nou testament sobre Maria de Nazareth i la seva aplicació a l'aula.
  • Introduir-se en la història de l'Església primitiva cristiana i la seva relació amb Maria de Nazareth.
 • Destinataris

  Mestres i professors de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i batxillerat. L'activitat es promou des de Granada, però pel fet de ser online, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places.