ORGANITZEN             

1

 

 

 

 

Calendari

Dissabte 4 de novembre de 2023: 9.00 h a 21.00 h

INFORMACIÓ BÀSICA

Sala d'Actes del Seminari Conciliar de Barcelona: c/ Diputació, 231, 08007 Barcelona

Amb el reconeixement del Departament d'Educació com a activitat de formació permanent (20 hores)

 • Presentació

  4 de novembre de 2023

  Organitzador: Societat Catalana d'Història Cultural i ISCREB

  Horari: 9.00 a 21.00 h

  Localització: Sala d'actes del Seminari Conciliar de Barcelona: c/Diputació 231, 08007 Barcelona

  Jornades Catalunya Coneixement 2023

  Jornada Pedagògica sobre les tradicions clàssica i bíblica a la Catalunya contemporània en el centenari de la Fundació Bernat Metge i la Fundació Bíblica Catalana. 

  Dissabte 4 novembre 2023 9.00 h – 21.00 h, al Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231, Barcelona).

  Amb el reconeixement del Departament D'Educació com a activitat de formació permanent (20 hores).

  Aviat publicarem el programa en el següent enllaç: https://bit.ly/jornadacambo2023_programa

ORGANITZEN, PATROCINEN I COL·LABOREN

1

General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient. 
General

Curs 2023 - 24 a l'ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que brinda una formació teològica i d’altres ciències  humanes, amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els títols de batxillerat/grau i de llicenciatura/màster en ciències religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial.
Espai de trobada

Què fas per cuidar del planeta?

Certament, no hi ha planeta B, fa temps que ho sabem. I al nostre país plou poc. L’estiu, amb els seus dies àrids i secs, se’ns presenta com a una estació perfecta per preguntar-vos: quines petites coses feu per cuidar de la “casa comuna”?
General

El descans

“El setè dia, Déu havia acabat la seva obra. El dia setè, doncs, va reposar de tota l’obra que havia fet.” (Ge 2,2). El repòs forma part de la creació, com el descans de la nostra vida. El repòs es defineix com cessar l’activitat, l’agitació, la inquietud del dia. El descans és un temps diferenciat al de l’exercici, el treball o qualsevol altra activitat. El descans està lligat a la nostra naturalesa finita i temporal, el necessitem cada cert temps per recuperar-nos del cansament que tota activitat comporta, per això parlem del descans diari, setmanal, vacacional i, fins i tot, de la mort com a repòs etern.