Modalitat mixta (sessions presencials i sessions online sincròniques)      

ECTS
5
Calendari

Primera fase: presentació elements centrals de la matèria 28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre de 2022.

Segona fase: tutories individualitzades i sessions telemàtiques. Durant el mes de novembre i desembre.

Tercera fase: exposicions dels treballs i posada en comú 11 i 18 de gener de 2023.

 

 

Preu

Si ets alumne ordinari de l'ISCREB, el preu per ECTS és de 37 €.

Si et matricules com a oient, el preu és de 31 € per ECTS.

Matrícula

Es pot tramitar la matriculació del 5 al 18 de setembre de 2022, mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  El context cultural i social de la  postmodernitat ha modificat la comprensió i la concreció del fet religiós. L’estudi dels fenòmens religiosos actuals ha de tenir en compte aquestes noves coordenades en les quals s’insereixen tant les religions convencionals com les noves recerques de transcendència.

 • Continguts
  • Espiritualitat i religió.
  • El context religiós de la postmodernitat.
  • Noves formes de recerca de la transcendència.
  • Diàleg del cristianisme amb el nou context cultural i social.

   

  METODOLOGIA I AVALUACIÓ

  En un primer període es prioritzaran les sessions presencials amb l’exposició per part del professor dels elements centrals de la matèria.

  En una segona fase, l’alumnat elaborarà una monografia sobre un tema relacionat amb la matèria. En aquesta fase, es prioritzaran les sessions de tutoria individualitzada, bé presencial o bé telemàtica. 

  En una tercera fase, l’alumnat exposarà el resultat del seu treball en sessions presencials conjuntes i es debatrà amb tot el grup.

  L’avaluació serà contínua. Es tindrà en compte la participació en les diferents sessions, el treball escrit i la seva presentació oral.

 • Objectius
  • Analitzar els mecanismes socials que han possibilitat el sorgiment d’un nou marc religiós.
  • Conèixer les diferents manifestacions religioses sorgides en el context postmodern
  • Establir criteris que permetin realitzar un discerniment sobre el nou context religiós.
  • Cercar vies de diàleg entre el nou context religiós i el cristianisme.