Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
5
Calendari

El curs té una durada semestral, iniciarem les classes l'11 de febrer. La matriculació es podrà realitzar del 30 de gener al 7 de febrer de 2023 mitjançant la pàgina: https://matricules.iscreb.org/

Preu

El curs té un cost de 43 euros per crèdit, això és un total de 215€. En cas de voler el certificat, s'afegiran els costos d'expedició: 26€.

Matrícula

La matriculació es podrà realitzar del 30 de gener al 7 de febrer de 2023 mitjançant la pàgina: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La prevenció, la protecció i la cura no poden ser només, ni principalment, un exercici de transparència i rendició de comptes que afecti la gestió interna de les institucions o les comunitats religioses. Tampoc pot ser la resposta a un imperatiu de naturalesa econòmica o jurídica. De la Vida Consagrada i els qui la conformen, com de la resta de fidels cristians, s'espera que la resposta a les relacions i a les dinàmiques de l'abús, així com al mal generat per les mateixes sigui una resposta arrelada en l'Evangeli de Jesucrist.

  Des d'aquesta perspectiva, cuidar, protegir i prevenir és la concreció del Manament de l'Amor del qual deriva un compromís ferm pel desenvolupament ple de les persones que han estat confiades a cura de la Vida Consagrada, així com el d'aquelles amb els qui es comparteix el Carisma.

  L'objectiu d'aquest curs és aprofundir en aquesta dimensió, abast i raó de ser de la cura, la protecció i la prevenció dotant als alumnes d'un coneixement i unes eines que serveixin a la formació, preocupació constant de la Vida Consagrada, que dotin de criteris per a discernir i prendre decisions en circumstàncies complexes, i orientin processos de canvi personal i institucional des de la lògica de la cura de la vida humana.

 • Continguts

  1. De la necessitat a la convicció: les raons que expliquen la implantació dels programes de protecció i prevenció en el si de l'Església catòlica.

  • Escàndols d'abusos (referències intraeclesials).
  • Polítiques de prevenció i protecció (estàndards internacionals).
  • Respostes intraeclesials (protecció i prevenció).

  2. L'abús de poder en les seves dimensions sexual i espiritual:

  • La sexualizació de les relacions de confiança espiritual i religiosa: Naturalesa i dinàmiques
  • Conceptes clau.
  • Dinàmiques de l'abús.
  • Els efectes de l'abús.

  3. Factors de risc i protecció

  • Risc, protecció i vulnerabilitat.
  • Prevenció: primària, secundària i terciària (amb especial atenció a la prevenció de la revictimització.

   

  PROFESSORAT

  • M. Teresa Comte, presidenta de l'Associació per a l'Acolliment i l'Acompanyament Betània.
  • Luis Aranguren, professor en la Universitat Complutense de Madrid.
  • Roberto Noriega, professor en la Universitat de Deusto.
  • Covadonga Orejas, membre de l'equip RUAJ.

   

 • Requisits d'accés

   

  Aquests estudis s'integren en la formació en línia dirigida a la vida consagrada.

 • Objectius

  L'objectiu d'aquest curs és aprofundir en aquesta dimensió, abast i raó de ser de la cura, la protecció i la prevenció dotant als alumnes d'un coneixement i unes eines que serveixin a la formació, preocupació constant de la Vida Consagrada, que dotin de criteris per a discernir i prendre decisions en circumstàncies complexes, i orientin processos de canvi personal i institucional des de la lògica de la cura de la vida humana.

 • Destinataris

  És un curs destinat a la formació de la Vida Consagrada.