Logo

Invitats/es

Dr. Ramon Torné i Teixidó

Format a la UB, doctorat en Filologia Clàssica. Ha traduït algunes peces d'autors antics i ha dedicat estudis a la tradició clàssica i l'humanisme, especialment en la cultura catalana. És autor del web <http://classicat.uni.me> . Ha impartit docència també a la UOC.