Logo

Invitats/es

Dr. Hector Vall i Vilardell

 -Banyoles 27.X. 1935

-Noviciat a Veruela, jesuites 1954-1956 

-Ordenació sacerdotal: 14 de juliol de 1967

-LLicenciat en Teologia Ecumenica: Paris (ISEO) 1969-1969-1970

-Doctorat: Mainz-Paris (1971-1972-1973): Iglesias e ideología nazi. El Sínodo de Barmen-1934, Sígueme,1976.

Profesor de eclesiologia y ecumenisme al Institut de Teologia fonamental (S. Cugat); profesor ordinari  i Rector al Pontifici Institut Orriental;  professor invitat a la Pontiificia  Universitat Gregoriana (Roma: 1998-2008).

-Delegat a Basilea, (1989) i a Graz (1997)

-Membre de la Comissió Internacional per el diàleg Ortodoxe-Catòlic: Belgrado, Ravena (2007), Xipre i Viena; Vsitador Pontifici dels Col.legis Orientals de Roma  (2004-2008)

-Ara: colaborador al ITF (S. Cugat) i Iscreb