Logo

Curs introductori Sant Tomàs d'Aquino

Curs "Introducció al pensament, vida i obra de Sant Tomàs d'Aquino"

  

 

16/09/2020, a les 20h. Apunta't al webminar gratuit virtual  "Por qué nos atrae lo prohibido, una respuesta a partir de Santo Tomás", gaudiràs d'un tast que convida a continuar amb els estudis en pensament tomista que oferim.

   

 

DESCRIPCIÓ: El curs d'extensió “INTRODUCCIÓ al PENSAMENT, VIDA i OBRA de SANT TOMÀS d'AQUINO” busca ser una guia i orientació per a endinsar-se en l'estudi de l’aquinat, contextualitzar el seu pensament, descobrir la complexitat del seu llegat, situar-se en l'extensió i varietat de les seves idees, i així també il·luminar les problemàtiques actuals des de la perenne doctrina tomista. El Curs és desenvolupat per l'Escola d'Humanitats de la Universitat FASTA amb l'aval i acompanyament de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) amb qui s'emet la certificació de manera conjunta.

DESTINATARIS: El Curs està orientat tant per als qui desitgin introduir-se en el pensament tomista i, a futur, desitgin aprofundir-lo, com per a aquells que vulguin ordenar els seus coneixements del tema i sistematitzar-los. En tots dos casos és una excel·lent eina per a orientar i il·luminar els estudis i idees prèvies. El trajecte compta amb l'avantatge de complementar-se amb el Diploma d'Especialista en Pensament Tomista (o la Certificació Universitària en Pensament Tomista), per als qui tinguin interès a realitzar una síntesi més acabada del tema, endinsant-se en els grans tòpics abordats per Sant Tomás.

 • Estudiants terciaris o universitaris.
 • Docents de tots els nivells.
 • Professionals en general.
 • Laics i vida consagrada de Moviments i Institucions Catòliques.
 • Públic en general.

OBJECTIUS

 • Oferir un espai formatiu per a introduir-se en el pensament, vida i obra de Sant Tomàs d'Aquino.
 • Orientar l'estudi de la doctrina tomista, aprenent els eixos centrals del seu pensament, en el seu context, amb una mirada i metodologia actual.
 • Generar espais de reflexió sobre temàtiques actuals a la llum del tomisme.  

TÍTULACIÓ I REQUISITS D'ACCÉS

 • Requisit d'accés: Estudis complets d'Educació Secundària Obligatòria.
 • S'obtindrà un certificat de curs emès en forma conjunta per UFASTA i ISCREB. Això no atorga grau, ni especialitat, però podrà acreditar-se per a articular amb altres Extensions i Diplomes.

DURADA:

 • 6 setmanes.
 • Inici: 22 setembre de 2020

METODOLOGIA: El programa es desenvoluparà sota la modalitat ONLINE a través de la Plataforma Educativa de la UFASTA (Moodle) per a la realització de les activitats d'aprenentatge.

AVALUACIÓ: L'avaluació serà seqüenciada, gradual i contínua, comptant amb diverses dinàmiques i estratègies especificades a l'inici del curs. El dictat podrà preveure sessions presencials optatives (no obligatòries) guiades per tutors per a l'orientació i acompanyament de l'alumnat a càrrec del ISCREB, sempre que siguin prèviament acordades per protocol operatiu entre les institucions oferents, i informada la modalitat i metodologia prèviament a l'alumnat. Les estratègies d'avaluació es compondran sota el següent percentatge:

 • Exercicis de comprensió i d'aplicació: 40%
 • Participació en el fòrum de diàleg: 30%
 • Elaboració d'una síntesi final: 30%

 

CRÈDITS:

MÒDUL

ECTS – Crèdits Acadèmics

Programa d’ Inserció a la Vida Universitària.

1

Introducció al Pensament, Vida i Obra de Sant Tomàs de Aquí

5

Total Càrrega Horària a la Plataforma

6**


PLA D'ESTUDI

Programa d'Inserció a la Vida Universitària

 • Benvinguda.
 • Presentació en Plataforma.
 • Règim Acadèmic.
 • Cronograma.
 • Canals de comunicació.
 • Lliurament d'Exàmens.
 • Ingrés a Mòduls.

 

Mòdul: Introducció al Pensament, Vida i Obra de Sant Tomás d'Aquino

Introducció.

Classe Inaugural.

Vida i Obres de Sant Tomás d'Aquino

 • Ressenya biogràfica.
 • Naixement, família i primers anys.
 • Formació universitària i primer magisteri parisenc.
 • Fi del primer magisteri parisenc.
 • L'estada a Roma.
 • Segon magisteri parisenc.
 • Retorn a Itàlia. Últims anys i mort.
 • Sant Tomás comentador d'Aristòtil.
 • Tomás, comentador de la Sagrada Escriptura.

Resum Cronològic

 • La Política. Significat. Origen: l'experiència de la polis.
 • Ètica, Ètica Social i Política.

Les Obres de Sant Tomás

 • Participació. Noció.
 • Representació. Noció i importància.

Comentari del Llibre del Profeta Isaïes

 • Concepte de democràcia.
 • Els orígens de la democràcia.

Breu Notícia Sobre Pedro Lombardo

 • La Política. Significat. Origen: l'experiència de la polis.
 • Ètica, Ètica Social i Política.

Pròleg de Sant Tomás

 • Participació. Noció.
 • Representació. Noció i importància.

Suma Contra els Gentils

 • Concepte de democràcia.
 • Els orígens de la democràcia.

Comentari del Llibre de Job

 • Participació. Noció.
 • Representació. Noció i importància.

Breu Lliçó Inaugural de fra Tomás d'Aquino

 • Concepte de democràcia.
 • Els orígens de la democràcia.

 

COST:

Taxes Acadèmiques / Euros

 • Taxa de Matriculació (anual) 15€
 • Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Diploma d'Especialista Universitari 39€
 • Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Diploma d'Extensió Universitària 39€
 • Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Curs d'Extensió Universitària 39€
 • Certificats 25€
 • Certificat Diploma d'Especialista Universitari 50€
 • Certificat Diploma d'Extensió Universitària 30€
 • Certificat Curs d'Extensió Universitària 30€

El pagament es realitza amb Targeta de Crèdit a través de PayPal i es factura en U$S realitzant la conversió de moneda al valor de cotització del dia, no és necessari posseir compte PayPal.

 

ENLLAÇ D'INSCRIPCIÓ: