Logo

Cursos Bàsics Presencials

Curs Bàsic de Bíblia

Assignatura ECTS Semestre Professor
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Pentateuc i Històrics 4 1r Dr. Jaume Angelats i Morató + info
Llibres profètics 4 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dra. M. Claustre Solé i Auguets + info
Evangelis Sinòptics i Actes 6 1r Dra. Begonya Palau i Rigol + info
Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Cartes Apostòliques 4 2n Llic. Jaume Balateu i González + info
Introducció al Nou Testament 4 2n Dr. Enric Cortès i Minguella + info

Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura. 

En cas de voler cursar totes les assignatures en un sol any acadèmic serà necessari combinar les modalitats de presencial i virtual.

Curs Bàsic del Fet Religiós

Assignatura ECTS Semestre Professor
Introducció a les ciències religioses 4 1r Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Fenomenologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Seminari Arts Plàstiques i Religió 4 1r Dra. Anna M. Blasco i Bardas + info
Introducció a la diversitat religiosa 2 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info
Psicologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info
Sociologia de la Religió 4 2n Llic. Maria Forteza i González + info
Antropologia Filosòfica 4 2n Dr. Antoni Bosch-Veciana + info

En el nostre context s’està desvetllant un interès creixent per la recerca espiritual i religiosa. Ens calen referents per poder interpretar aquestes recerques dels postres contemporanis. Aquest curs ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinar, comptant amb les aportacions de les diferents ciències de la religió.