Logo

Cursos a l’Escola de Teologia del Maresme

Curs 2021-2022 

Primer trimestre 
 
EIX TEMÀTIC: DONES I ESGLÉSIA
 

Segon trimestre 

EIX TEMÀTIC: TEXTOS DE LAMENT I DOLOR
La queixa, el dolor, el crit que demana auxili, la pregària de perdó són temes molt presents expressat en textos de la literatura bíblica. Alguns més coneguts com els salms, altres menys. El curs ofereix l’oportunitat d’endinsar-se en aquest tipus de textos, fins i tot veure’n la influencia en textos laics, inspirats, però en els bíblics.
 

SESSIÓ 1: TEXTOS DE LAMENT I DE DOLOR EN ELS PROFETES MENORS

Professor:  Jaume Duran

Dijous 3 de Febrer de 2022, 19 h.

Davant la magnitud de les obres d’Isaïes, Jeremies i Ezequiel hi ha un grup de profetes que queden com eclipsats; en diem els profetes menors, però de menors no en tenen res perquè el seu missatge té tanta força i energia com la dels profetes més coneguts. Ens en parlarà d’ells Jaume Duran, en particular d’aquells textos de lament i de dolor presents en aquests escrits bíblics.

-------------------------

SESSIÓ 2: EL CANT ESPIRITUAL D’AUSIÀS MARCH

Professor:  Jaume Prat i Fabregat

Dijous  10 de Febrer  2022, 19 h.

El cant espiritual d’Ausiàs March és una llarga oració i és considerat un dels poemes més importants en llengua valenciana. El poeta s’hi mostra preocupat per aconseguir el camí de Déu i té por de ser condemnat per haver caigut en el “foll amor” de la qual cosa es penedeix, fins i tot demana a Déu que li escurci la vida per no incórrer en més pecats. El professor Jaume Prat parlarà d’aquesta mena de salm laic, delirant, ple de passió i tremendament sincer.

-------------------------

SESSIÓ 3: 

PLANY I DOLORS EN PREGÀRIES D’EGIPTE I MESOPOTÀMIA

Professora :  Pilar Casals

Dijous 17 de Febrer de 2022, 19 h. 

Davant les adversitats de la vida, els éssers humans s’adrecen a la divinitat a fi que els deslliuri del mal pas. Pregàriers de súplica se’n troben més enllà dels escrits bíblics. La professora Pilar Casals, que ha impartit anteriorment classes a la nostra escola, ens parlarà de textos egipcis i mesopotàmics que expressen el lament , el dolor i la súplica

--------------------------------

SESSIÓ 4: EL LLIBRE DE LES LAMENTACIONS

Professora: Pilar Casals.

Dijous 24 de Febrer  de 2022, 19 h. 

El llibre de les Lamentacions és poc conegut per l’escàs ús litúrgic que se’n fa. Es llegeix per Setmana Santa. El llibre interpreta la  caiguda de Jerusalem com un càstig pels pecats del poble. La commoció per la pèrdua de la ciutat hauria pres unes dimensions que portà al poeta a compondre aquets cants de lament a fi que el poble pogués expressar el seu dolor alhora que s’obrís a una esperança lluminosa. La professora Pilar Casals, comentadora de passatges bíblics a Catalunya Cristiana, ens parlarà amb molta competència d’aquest llibre bíblic. 

--------------------------------

 

 
Previsió pel tercer trimestre Curs 2021-2022
 
EIX TEMÀTIC: MIRADES SOBRE EL NOU TESTAMENT
 
1. Dues mirades sobre el Jesús històric: J. D. Crossan i G Theissen.
2. Antioquia, centre d’expansió del cristianisme.
3. Els Beatus i el llibre de l’Apocalipsi.
 
El curs passat va tenir molt bona acollida i acceptació el cicle de sessions
“Mirades sobre l’Antic Testament”. Encoratjats pel bon resultat
oferim ara Mirades sobre le Nou Testament. De les possibilitats d’acostar-
se al Nou Testament, la pluralitat de lectures que ofereix i els infinits
detalls per fixar-s’hi, hem escollit les que presentem en aquest curs.
 
El curs s’impartirà durant el mes de maig de 2022.