Logo

Tramitació

 

DECA PRIMÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia compulsada Títol de Magisteri o fotocòpia i original (fem compulsa a Secretaria). Les fotocopies han de ser amb mida DIN A4.
- Pagament de la taxa: 80 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)
 

Pagament de l’import

  • Ingrés bancari:

    L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

Tota aquesta documentació és pot fer arribar per correu postal o bé presencialment a la secretaria.

Adreça:
Seminari de Barcelona
Secretaria de l’ISCREB
Diputació, 231
08007 Barcelona

 

Horari de la secretaria
dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores.
juliol 10:00 a 14:00 hores

 

DECA SECUNDÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
-  Fotocòpia compulsada dels títols segons la formació acadèmica o copia del justificant del pagament de les taxes.

  1. Baccalaureautus in Theologia (= Llicenciat en Estudis Eclesiàstics o Graduat en Teologia)
  2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis amb reconeixement civil (= Graduat en Ciències Religioses, 240 ECTS)
  3. Llicenciatura Civil + Diplomatus / Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (= Diplomatura / Batxiller en Ciències Religioses)

(En el cas que part o tots els 18 ECTS de Pedagogia i Didàctica de la religió s'hagin cursat en un altre centre s'haurà d'aportar un certificat acadèmic d'aquest centre on apareguin les assignatures amb els crèdits corresponents)

- Pagament de la taxa: 80€ (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagament de l’import

  • Ingrés bancari:

    L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota aquesta documentació és pot fer arribar per correu postal o bé presencialment a la secretaria.

Adreça:
Seminari de Barcelona
Secretaria de l’ISCREB
Diputació, 231
08007 Barcelona

 

Horari de la secretaria
dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 hores.
juliol 10:00 a 14:00 hores